Podrške plemenitih

Zijad B.

Prijetnje prijedorskom profesoru Emiru Ramiću

Zijad Bećirević: ”Jedan od prvih koji je to osjetio na svojoj koži, a zajedno s njim i njegova uža porodica, je prof. Emir Ramić, koji se nakon progona iz rodnog Prijedora nastanio u Kanadi. Emir nije mogao zaboraviti da je u više prijedorskih logora i na ulicama njegova grada, tokom agresije na BiH, u proljeće i ljeto 1992, u još nepriznatom genocidu ubijeno preko 3.000 njegovih sugrađana, Bošnjaka i Hrvata, od čega preko 100 djece; nije mogao niti želi zaboraviti da su Bošnjaci, prije agresije većinsko stanovništvo Prijedora svedeni na manjinsko, da su postali građani drugog reda, i da im se i danas uskraćuju sva građanska prava. Zato se Emir odmah po izgonu iz BiH stavio u odbranu bošnjačkih prava i prava prognanih ne samo u njegovom Prijedoru, već na cijelom području BiH. Uključio se u organizacije i učestvovao u formiranju organizacija dijaspore koje se zalažu za jedinstvenu i multietničku BiH. Dva mandata je proveo na čelu Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), a prije nekoliko godina formirao je Institut za istraživanje genocida Kanada (IGK) i proširio ga sa velikim brojem stručnih saradnika, što mu je omogućilo da prikupi i dođe u posjed značajnih informacija o počinjenim zločinima i genocidnom zatiranju Bošnjaka i Hrvata širom BiH. Kao takav postao je opasan za četničke vlasti Srbije, Rs a posebno za zločince koji su se uključili u strukture vlasti Rs i infiltrirali u bh dijasporu širom svijeta. Srpske vlasti u BiH i srpski lobiji Amerike prepoznali su u Emiru lidera sposobnog da mjenja neodrživo stanje apartheida u Rs, pa su njemu i njegovoj porodici počeli upućivati prijetnje i pripremati smicalice, zbog čega je bio prisiljen zatražiti zaštitu od kanadskih vlasti. Ovih dana na njegovo ime ponovno stižu nove ozbiljne prijetnje, o čemu su već obavještavali mediji.

Konstantni napadi na g. Emira Ramića i Institut za istraživanje genocida Kanada, koji samo traga za istinom i sudski utvrđene činjenice suprostavlja lažima, uznemirio je i bošnjačku dijasporu Amerike, koja putem društvenih mreža Emiru pruža podršku, što uvjerljivo potvrđuju poruke “Svi smo mi Emir Ramić!“ S pravom se može tvrditi da je Instiitut sa Emirom bolji posmatrač i sigurniji indikator, koji brže i efikasnije reaguje na svaki udar protiv BiH od nadležnih bh organa i odgovornih bh funkcionera”.

Vijesti: