Podrške plemenitih

David Pettigrew

GK se zahvaljuje prof. dr. David Pettigrew na permanentnoj borbi za istinu o zločinima agresije i genocida na BiH i pravdi za žrtve tih strašnih zlocina.

IGC thanks prof. dr. David Pettigrew for a permanent struggle for the truth about the crimes of aggression and genocide in B&H and justice for the victims of these terrible crimes.

Vijesti: