Podrške plemenitih

The month of memory of the genocide in Srebrenica

The month of memory of the genocide in Srebrenica - Never forget
Genocide means any of the acts committed with intent to destroy in whole or in a part, a national, ethnical, racial or religious group. {UN Convention}
To mark 21th   anniversary of genocide against Bosniaks of the Republic of Bosnia and Herzegovina on the United Nations designated territory – The U.N. Safe Area Srebrenica – in July 1995, the Institute for Research of Genocide Canada proclaims The month of memory of the genocide in Srebrenica - Never forget - June 11. - July 11 2016.

Mjesec sjećanja na genocid u Srebrenici - Da se ne zaboravi 
Genocid predstavlja bilo koje djelo počinjeno u namjeri da se u cjelosti ili djelomično uništi jedna nacionalna, etnička, rasna ili vjerska skupina. {UN Konvencija}
Povodom obilježavanja dvadesetjednu  godinu od genocida počinjenog nad Bošnjacima Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji sigurne zone Ujedinjenih nacija Srebrenici, u julu 1995. godine, Institut za istraživanje genocida Kanada proglašava  - Mjesec sjećanja na genocid u Srebrenici - Da se ne zaboravi u periodu od 11 06. do 11. 07. 2016.

Vijesti: