Podrške plemenitih

Mugdim G

Mugdim Galijašević Dr Ramiću hvala Vam, a i ne pomiošljaući da ću dobiti ovakav kompliment, nisam jednom napisao i kazao kolika je vrijednost Vašeg rada i Instituta za istraživanje genocida sa sjedištem u Kanadi pod Vašim rukovodstvom. I zbog tih Vaših napora i reagovanja kada drugi koji bi trebali da se po službemoj dužnosti oglase Vi ste taj koji kazuje ta traganje za istinom neće nikada prestati, a svakako ni naša borba. Vi glasno reagujete, ne dozvoljavate da nam prijete, da nas ponišavaju, da nas tjeraju na zaborav njihovih zločina.Zato sam ponosan i na ove Vaše riječi i što sam jedan od članova Ekspertnog tima za istraživanje genocida.Ja ću svakako nastaviti da radim i perom pomažem našu borbu, pa kome se ne sviđa neka se pita zašto Uostalom hoću reči takvi imaju roblem sa sobom, pa bilo da su ko..i dalje ću boriti za čovjeka, civilizaciju i priznajem jednu jedinu podjelu na ljude i neljude..

Vijesti: