Podrške plemenitih

Profesor Emir Ramić dobio veliko priznanje ureda Brian Masse, višegodišnjeg člana Kanadskog parlamenta

 
 
3. 09. 2016.
 
Saopćenje Instituta za istraživanje genocida, Kanada

Profesor Emir Ramić dobio veliko priznanje ureda Brian Masse, višegodišnjeg člana Kanadskog parlamenta

Profesor Emir Ramić, direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada je na Manifestacija zahvale kanadskim aktivistima u borbi za istinu i pravdu u organizaciji Brian Masse, člana Kanadskog parlamenta pod nazivom: "Nikad zaboraviti Srebrenicu"  koja je održana 31. 08. 2016. u Windsoru dobio veliko priznanje ureda Brian Masse, višegodišnjeg člana Kanadskog parlamenta, velikog prijatelja Bošnjaka i Bosne i Hercegovine. Plaketa profesoru Ramiću od strane člana Kanadskog parlamenta je uručena za zasluge u borbi za istinu i pravdu kako u BiH tako i u svijetu, za kontinuiranu borbu za ljudska prava i slobde, za kontinuiranu podršku Brianu Masse i drugim članovima Kanadskog parlamentu i Kanadskoj vladi za usvajanje dvije rezolucije o genocidu u Srebrenici i BiH u parlamentu Kanade.
Uručujići priznanje profesoru Ramiću Brian Masse je izmeÄ‘u ostalog rekao: " Bez liderstva profesora Ramića teško bi bilo ostvariti istinu o genocidu u Srebrenici i BiH i pravdu za žrtve tog zločina u Kanadi. Svojim neumornim radom profesor Ramić nas je jednostavno tjerao da uradimo ljudski zadatak, političko priznanje genocida u Srebrenici u Kanadi".
Na manifestaciji profesor Ramić je izmeÄ‘u ostalog rekao: "Trajna je obaveza sadašnjih generacija prema svim žrtvama holokausta i genocida, uključujući i genocid u Srebrenici i BiH. Obaveza svih nas jeste da otkrijemo i utvrdimo ljudsku, društvenu i naučnu istinu o genocidu i drugim oblicima zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava, kao bitan uslov za ostvarivanje pravde i prava, bez kojih nije moguće postići pomirenje i graditi zajedničku budućnost u BiH.  Koristim datu privilegovanu mogućnost da kao, prije svega, čovjek, a zatim istraživač i žrtva genocida, u svoje ime i u ime svih žrtava genocida u BiH izrazim iskrenu i najdublju ljudsku zahvalnost Kanadi što je: priznala bosanski jezik kao World heritage language, što se bošnjački narodno upotrebljava u statističkim i drugim kanadskim podacima, što je Parlament Kanade usvojio dvije rezolucije o genocidu u Srebrenici, što su gradovi Hamilton i Windsor odali počast žrtvama genocida u Srebrenici, što Kanada obilježava 31. maj kao Svjetski dan bijelih traka, što je Vlada Kanade zatražila primjenu odluke Ustavnog suda BiH o neustavnosti proslave 9. januara; što se u Kanadskom muzeju za ljudska prava nalazi stalna izložbena postavka o genocidu u Srebrenici, što se prepoznaje značaj Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine i Dana državnosti BiH, što se genocid u Srebrenici izučava u kanadskim školama, kao i otvaranje spomenika žrtvama genocida u Srebrenici u Windsoru. Izražavam najdublju ljudsku zahvalnost članu Kanadskog parlamenta Brian Masse za kontinuiranu podršku za istinu i pravdu u BiH.  Svi graÄ‘ani bosanskohercegovačkog porijekla koji žive u Kanadi i mnogi KanaÄ‘ani mogu posvjedočiti doprinos Briana Masse u borbi da Kanada prizna i proglasi dan sjećanja na genocid u Srebrenici, te prizna da je u Srebrenici počinjen zločin genocida. I pored otpora da se koristi riječi genocid i Bošnjak i pored pokušaja smanjivanja broja žrtava genocida u Srebrenici od strane bivšeg premijera Harpera kanadska bošnjačka zajednica i Brian Masse nisu poklekli. Istina i pravda su pobjedile".

Institut za istraživanje genocida
 
 
http://www.nap.ba/new/vijest.php?id=28448

Vijesti: