Podrške plemenitih

Svjetionik u okeanu

 

Autor, Helsinki Imam Aziz Šabić

Kongres Bošnjaka na čelu sa našim uvaženim i poštovanim profesorom Emir Ramićem na čelu je za naše cjelokupno Bošnjacko biće svjetionik  na okeanu. Svojim znanjem, aktivnošÄ‡u i mudrošÄ‡u svijetle na sve strane kuda naši Bošnjacki brodovi plove. Ukazujući svojom  blistavom i jasnom svjetlošÄ‡u put kuda treba da hodimo, na koju stranu da krenemo i koji put da odaberemo. Njihova svjetlost je znanje, strpljenje i mudrost.  Oni su na svom brodu Kongresa, objedinili ovo i mnogo toga još više. Bore se za nas, naše Bošnjacko biće, Bošnjački korpus, kako bi objedinili sve naše  potencijale i na taj način bili jači i čvršÄ‡i. Svojom požrtvovanošÄ‡u nastoje da očuvaju našu vjeru, naciju, kulturu, tradiciju, umjetnost i sve ostalo što nas krasi kao jedan civilizovan narod. Kongres svojim znanjem i mudrošÄ‡u vodi bitke prvenstveno sa svojim narodom, sa Kanadskim parlamentom, sa Američkim kongresom, sve u cilju i u nadi da omoguće svima nama sutra da možemo sponosom da kažemo da imamo svoju državu Bosnu i Hercegovinu. Ovi naši Bošnjaci u Kongresu, su kao lavovi, vukovi tj čuvari sviju nas Bošnjaka. Svojim radom nastoje da očuvaju nasu kompaktnost kako se nebi izdvajali iz stada i na taj način postali lahak plijen rugima. Zahvaljujući njihovom radu a posebno našem poštovanom profesoru Emiru Ramiću  dobili smo mnoge povoljne rezolucije po nas Bošnjake ili našu državu. Mnogi od nas smo zahvalni i njima a i Bogu što imamo ovakve ljude da znaju i žele da rade za nas Bošnjački korpus. Nije lahko ali se Kongres ne predaje i nastavlja svoje djelovanje do konačnog  cilja a to je jedinstvene, cjelovite, graÄ‘anske države, naše domovine, gdje će da vlada  zakon jednak za sve i svi ista prava i dužnosti. Završio bi sa jednom izrekom Ruskog pisca Tolstoja ili Dostojevskog ( nisam siguran koji je ovo rekao) a to je: Bolje je da jedan vuk predvodi stotinu magaraca nego jedan magarac stotinu vukova. Ovako dakle vidim naš Kongres ukratko kao lavove, vukove, sokolove, koji brinu, čuvaju i rade. One koji su naši svjetionici, putokazi šta želimo, kuda da idemo itd. Velika hvala za njihov predani  rad, kao i zahvalnost pripada i Svevisnjem Bogu kada ih imamo ovakve. 

Vijesti: