Podrške plemenitih

Ferid M.

Akademik Ferid Muhić, član Internacionalnog eksrtnog tima Instituta za istraživanje genocida, Kanada {IGK} je primljen u Evropsku akademiju nauka i umjetnosti. Istovremeno akademik Ferid Muhić je izabran kao nezavisni izaslanik u Parlament (Sobranie) Republike Makedonije. Ova tako značajna vijest za sviju nas, za svijetsku nauku, dočekana je sa velikim zadovoljstvom u našem IGK. Zato koristimo ovu priliku da vam najiskrenije čestitamo na potpunu zasluženom priznanju. Vi ste jedan od največih intelektualaca savremenog doba, vi ste moralni autoritet u svijetu, vi ste angažovani akademik čija riječ i slovo se poštuju širom svijeta. Vaša djela ostaju trajna inspiracija svim istinskim liderima u borbi za istinu i pravdu, za bolju budućnost čovjeka i civilizacije, za bolje sutra naše djece, za bolji, pravdeniji i humaniji svijet.
IGK
U odgovoru IGK, akademik Ferid Muhić je izmeÄ‘u ostalog napisao: "Koliko god bilo teško reći možemo li nešto promijeniti na bolje u ovom svijetu, podrška od članova IGK koji s nama dijele iste visoke humanističke ideale, sama po sebi je ogromna satisfakcija koja nam daje snage da sa istim elanom produžimo borbu za bolji, pravedniji i humaniji svijet".

Vijesti: