Podrške plemenitih

M Filipovic

Sarajevo, 10. januar 2016.

 

Poštovani gospodine Ramiću,

Primio sam Vaš mejl u kojem hvalite moj intervju kojeg sam imao na televizijskom kanalu N1. Intervju je bio ad hock jer sam istog jutra pozvan i u podne snimljen. Nisam se ni u kakvom smislu pripremao i to se uostalom vidi iz sadržaja. Iako sam skeptik prema različitim televizijskim stanicama smatrao sam da je potrebno da dam taj intervju i ukažem na tri kardinalne činjenice. Prva je da postoji dugotrajna sistematska i organizirana kampanja negacije postojanja Bosne i Hercegovine kao zemlje odnosno države i bošnjačkog naroda kao naroda koji je stvorio tu državu i održao je 700 godina u životu da bi je izgubio zbog spekulacija Rima i katoličanstva zbog čega je pala pod osmansku okupaciju uz sretnu okolnost da su neki bitni elementi islama koincidirali sa bitnim elementima učenja bosanskih krstjana što je omogućilo ako ne da nastavi svoj život naša država a ono sigurno da nastavi živjeti njen duh a to je duh tolerancije, razumijevanja i meÄ‘usobne saradnje ljudi različitih vjera. Drugi moment koji me je privolio da učestvujem u tom dogaÄ‘aju je moje uvjerenje koje je nastalo još prije tragičnih dogaÄ‘aja iz 1991-1992. godine da mi Bošnjaci nemamo ni jasnu ideju o svom identitetu ni jasan koncept o svojoj državi i da nam se kao političke voÄ‘e mogu nametnuti nosioci različitih ideja od onih koje su potpuno nedorasle vremenu do onih koje su ekstremne i prema tome opasne prije svega za nas kao eventualne njihove nosioce. Treći moment koji je za mene važan je činjenica da za 20 godina vladavine uglavnom istih snaga koje su dobile izbore 1990. godine nije došlo ni do kakvog pozitivnog pomaka u ekonomiji, u političkom životu i odnosima u jačanju i organizaciji države u razvoju nauke i kulture i prije svega u razvoju bilo kakve saradnje meÄ‘u nama. Sve te okolnosti su me natjerale da izradim neke dokumente za čiju sudbinu ne znam kakva će biti ali ako ona bude i sudbina nekakve poruke koja će ostati budućim pokoljenjima i to je nešto što se mora učiniti jer naši ljudi moraju znati koji su stvarni uzroci našeg tako ogromnog pada kakav smo doživjeli od 1990. do sada. U tom smislu sam izradio jedan prijedlog programa za Bošnjake, jednu studiju naših odnosa sa Hrvatima, jednu studiju naših odnosa sa Srbima, i jednu studiju sa tzv. meÄ‘unarodnom zajednicom prije svega sa Francuskom, Velikom Britanijom i Njemačkom koje su presudno utjecale na ono što se dogaÄ‘alo izmedju 1991-1996. kao i jednu studiju naših odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama i to ne prvenstveno u nekoj vrsti retrospektive tih odnosa nego suočavajući i nas i te zemlje sa budućnošÄ‡u koja se može već sada očitati iz jasno izraženih zbivanja u svijetu. Ako bi Vas interesirali ovi spisi, spreman sam da ih pošaljem po jedan primjerak,a do tada ostajte zdravo, uz moje poštovanje.

 

Prof. Muhamed Filipović

 

 

Vijesti: