Podrške plemenitih

KBSA cestitka

Profesor Emir Ramić izabran za člana Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti

Na redovnom zasjedanju održanom 20. maja 2017. godine u Sarajevu, Skupština Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti je nakon glasanja donijela Odluku o prijemu novih članova Akademije.

Jedan od novo izabranih članova Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti je i profesor Emir Ramić, direktoru Instituta za istraživanje genocida, Kanada i bivši predsjednik Kongresa Bošnjkaka Sjeverne Amerike. Profesor Emir Ramić je do sada jednini kanadski Bošnjak, član ove največe bošnjačke akademske institucije. Pored značajnih aktivnosti u Institutu za istraživanje genocida, Kanada, posebno u oblasti institucionalizacije kulture pamćenja, ne u ime osvete, već u ime bolje zajedničke bosanskohercegovačke budućnosti, profesor Ramić je posebno dao doprinos očuvanju i jačanu bosanskohercegovačkih i bošnjačkih vrijednosti u kanadskom Kulturnom mozaiku i američkom Melting potu preko aktivnosti unutar Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike.

Izboru je prethodila predviđena procedura od prijedloga preko komisija i referata do utvrđivanja liste kandidata od strane Predsjedništva Akademije. Novoizabrani članovi će biti inaugurisani na posebnoj svečanoj sjednici.  

Čestitamo direktoru Instituta za istraživanje genocida, Kanada, dr. Emir Ramiću i istaknutom našem članu na sticanju počasnog zvanja akademika.

Eldin Elezović
Predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike

Vijesti: