Podrške plemenitih

Radi se o evropsko-kanadskoj alijansi za riješavanje krize na zapadnom Balkanu za koju postoji realan interes.

Govoreći u Domu lordova, gornjem domu britanskog parlamenta, nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Paddy Ashdown kazao je da ima informacije da kanadski premijer Justin Trudeau priprema poseban savez s Evropom kako bi se riješila kriza na zapadnom Balkanu. Radi se o evropsko-kanadskoj alijansi za riješavanje krize na zapadnom Balkanu za koju postoji realan interes.
Gostujući u CD FACE TV, prof. dr. Lada Sadiković je konstatovala da je između ostalog evropsko - kanadska alijansa produkt vrlo aktivnog ili kako su rekli iznenađujuće aktivnog lobiranja bosanskohercegovačke zajednice u Kanadi.
U zadnjih pet godina mi smo sa kanadskim premijerom i ministrima u vladi imali korespondenciju više od 20 puta. Karakteristično je da je Kanadska vlada skoro uvijek odgovarala na naša pisma u kojima se tražio veći uticaj Kanade na zaštitu bosanskohercegovačkih državnih interesa.
Pogledajte link od 15 minute
https://www.youtube.com/watch?v=k-Rnz-RMKSE&feature=player_embedded

Vijesti: