Podrške plemenitih

I.F.

Ovaj e-mail sam poslao u Rijaset. Nadam se abd, da ce pozitvno odgovoriti, jer ovo zasluzuje nas dragi akademik i moj dugogodisnji prijatelj dr. Ramic.
S postovanjem dragi moj prijatelju, tvoj brat u vjeri Ismail ef.
Poštovani,

Esselamu ‘alejkum,

Vjerujem da ste čuli za direktora Instituta za istraživanje zločina genocida Kanada, dr. Emira Ramića koji je cjelokupan svoj intelektualni kapacitet stavio na raspolaganje državi i svom narodu. Dr. Ramić je član našeg džemata od samog njegovog osnivanja.

Dr. Ramić je neumorni borac za istinu i pravu, koji se svojim intelektualnim radom bori za očuvanje sjećanja na počinjeni genocid nad Bošnjacima, koji u svom naučnom radu ne čini zbog osvete već zbog bolje zajedničke bosanskohercegovačke budučnosti svih onih koji vole Bosnu i Hercegovinu.

Institut za istraživanje zločina genocida u svom dosadašnjem radu izrastao je u ozbiljnu i prepoznatljivu naučnu instituciju, koja sa dr. Emirom Ramićem na čelu neumorno traga za istinom i pravdom, pružanju pomoći onima koji su preživjeli genocid i koji su u protekloj agresiji izgubili svoje najmilije.

Zbog navedenog, ali i onog što slijedi u nastavku ovog e-mail, želim Vas zamoliti, da razmislite o mogućnosti dodjele zahvalnice/priznanja ispred Rijaseta IZ, za neumornu borbu ovog časnog patriote, akademika Ramića.To priznanje bi mogao uručiti naš uvaženi Reisu-l-ulema na svečanoj večeri, koja je planirana da se održi u okviru programa otvorenja džamije u Hamiltonu u junu ove godine, ako Bog da.

U očekivanju vašeg pozitivnog odgovora, srdačno Vas selamim.

Ismail ef. Fetić                                                                                                                                                                                                                                                                                   Imam Bošnjačkog islamskog centra Hamilton, Kanada


________________________________
Dr. Emir Ramić

Biografski podaci za prijem u Bošnjačku akademiju nauka i umjetnosti

Emir Ramić je rođen 1959. u Prijedoru. Diplomirao je političke nauke na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 1982, magistrirao na Pravnom fakultetu u Banja Luci 1988, čime je stekao naučni stepen magistra pravnih nauka, i doktorirao na Univerzitetu u Hamiltonu, Ontario, Kanada 2015. i time stekao naučni stepen doktora političkih nauka.

Akademsku karijeru počinje već 1980. kada postaje predsjednik Studenske organizacije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i jedan od urednika lista Politolog. Akademska karijera se nastavlja 1994. kao direktor i predavač bosanske historije i bosanskog jezika na Internacionalnoj akademiji, Bergneustadt, Njemačka. Akademsku karijeru dalje nastavlja 2001. kao direktor i predavač bosanske historije i bosanskog jezika na Internacionalnoj akademiji, Hamilton, Kanada. U periodu 2003 - 2013 radio je kao asistent na fakultetu Mirovnih studija Univerziteta Hamilton, Ontario, Kanada. U periodu 2006 - 2008 kao predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike profilirao je Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike kao najznačajniju bošnjačku i bosanskohercegovačku instituciju u dijaspori. Postao je akademski glas i naučno istraživački glas  američkih i kanadskih Bošnjaka i svih graÄ‘ana BiH koji žive u Sjevernoj Americi u promociji najvažnijih kulturnih, društvenih, akademskih i drugih bosanskohercegovačkih vrijednosti u američkom Melting potu i kanadskom Kulturnom mozaiku. U periodu 2009 - 2010 radio je kao pomočnik direktora za odnose sa vladama država pri Američkom univerzitetu u BiH. Od 2010. je direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada. Od 2015  radi kao profesor Mirovnih studija na Univerzitetu, Hamilton, Ontatio, Kanada. U periodu 2005 do danas aktivno je radio i doprinio da se u saveznim parlamentima SAD, Kanade, Australije, Evropskog parlamenta i parlamentima desetak drugih država usvoji rezuolucija o genocidu u Srebrenici i BiH. U tom procesu je nadležne zakonodavne organe navedenih država informisao o naučno istraživačkim činjenicama o genocidu u Srebrenici i BiH.

Naučni i stručni radovi

Bavi se istraživanjem i naučnim proučavanjem zločina genocida, najsloženije društvene pojave u društvenoj stvarnosti. Rezultatima naučnih istraživanja genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava u BiH, ali i šire, i generalizacijom rezultata empirijskih istraživanja, postulativnog značaja i karaktera dao je doprinos zasnivanju, konstituisanju i razvijanju Nauke o genocidu u sistematici društvenih i humanističkih nauka. Domaći i strani analitičari uvrštavaju ga u jednog od boljih poznavalaca genocida.

Kao direktor ugledne naučno istraživačke institucije, Instituta za istraživanje genocida, Kanada razotkrio je i svijetu pokazao razmjere zločina kanadskog generala Lewisa MacKenzia za vrijeme njegove misije u BiH. Dao je veliki naučno istraživački doprinos da se genocid u BiH izučava u kanadskim školama. Poslije pet godina intezivnog lobiranja Kanadski parlament je jednoglasno usvojio prvu, a nešto kasnije i drugu Rezoluciju o genocidu u BiH. Pušten u parlamentarnu proceduru Zakon o genocidu u BiH – Bill -C – 533, {Kanada će biti jedina zemlja u svijetu koja će prava žrtava genocida u BiH, a koji žive u Kanadi, regulisati sopstvenim državnim zakonom}. Pokrenut multidimenzionalni naučno istračivački i lobistički projekat borba protiv negatora genocida. Učestovao u osnivanju Klub Prijatelja BiH u Kanadskom Parlamentu. Organizovao stalnu postavku o genocidu u BiH u Kanadskom muzeju za ljudska prava. Genocid u BiH prezentirao kanadskim univerzitetima. Učestvovao u projektu izgradnje spomen obilježje žrtvama genocida u Srebrenici u kanadskom gradu Windsoru, prvom takvom spomen obilježju u dijaspori. Naučno istraživačkim i lobostičkim radom učinio da kanadska vlada podrži  MeÄ‘unarodni dana bijelih traka. Uradio i prezentirao elaborat nadležnim kanadskim organima o priznavanju bosanskog jezika i nacionalnog imena Bošnjaka u kanadskom Kulturnom mozaiku. Rezultate fundamentalnih naučnih istraživanja genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava naučno je prezentirao u naučnim djelima.

Naučni istraživačka publikacija - Historija Kanadskih Bošnjaka, Toronto, Kanada, 2009.
Naučni istraživačka publikacija - Genocid je državotvorni zločin, Toronto, Kanada 2010.
Naučni istraživačka publikacija - Bosanskohercegovačka dijaspora u Sjevernoj Americi, iseljeništvo, protjerivanje, deportacije.
Naučni istraživačka publikacija - Višestruka agresija na RBiH - zajednički zločinački poduhvat Srbije i Hrvatske protiv Ideje Bosne i bosanskog duha.
Naučni istraživačka publikacija - Bošnjačko narodno biće je tok svijesti koju treba stalno saznavati, oblikovati, usmjeravati.
Naučni istraživačka publikacija - Aktivizam za bolju budućnost Bošnjaka i BiH.
Naučni istraživačka publikacija - Genocid u Srebrenici.
Naučni istraživačka publikacija - Genocidu u Prijedoru - Srebrenica u kontinuitetu.
Naučni istraživačka publikacija - Borba protiv negatora genocida u BiH.
Naučni istraživačka publikacija - Razlike između kanadskog Kulturnog mozaika i Ideje Bosne i Bosanskog duha.

UčešÄ‡e na naučnim i drugim skupovima

Ramić Emir je  nosilac  i učesnik u koncipiranju, rukovoÄ‘enju i realizaciji naučnoistraživačkih projekata, kao i u organizaciji i radu velikog broja naučnih kongresa, konferencija i simpozija, kako u BiH, tako i u inozemstvu. Na više naučnih i drugih skupova prezentirao fundamentalna empirijska naučna istraživanja iz oblasti genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava, posebno genocid u Srebrenici i genocid u Prijedoru na područiju Sjeverne Amerike, Evrope i Australije. Ramić je svojim radovima, a posebno učešÄ‡em na meÄ‘unarodnim skupovima, uticao i izborio se i na donošenje na meÄ‘unarodnom planu, posebno Kanade, dokumenata koji imaju historijski značaj za BiH, naročito u vezi sa utvrÄ‘ivanjem karaktera oružanog sukoba u RBiH (imenovanje agresora) i odgovornosti za zločine. U svojstvu istraživača i direktora Instituta za istraživanje genocida Kanada povodom desetogodišnjice genocida nad Bošnjacima u sigurnoj zoni UN-a, Srebrenici, jula 1995, Ramić Emir je organizovao naučni skup za usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici u Kanadskom parlamentu. Isti skup je organizovao prilikom usvajanja druge rezolucije o genocidu u Srebrenici i BiH u Kanadskom parlamentu. Zahvaljujući rezultatima istraživanja Emir Ramića i ugleda koji ima Institut za istraživanje genocida Kanada organizovano je više naučnih konferencija na univerzitetima u Kanadu na temu genocid u BiH. Recenzirao je i ureÄ‘ivački pripremio za štampu veći broj publikacija. Održao je više predavanja na mnogim univerzitetima u svijetu, posebno u SAD i Kanadi. Objavio je više tekstova u sredstvima informisanja. Kao poznavalac predmeta nauke, odnosno naučne discipline i predmeta istraživanja, kao i zahvaljujući velikom poznavanju metodologije naučnog istraživanja i odgovornom i savjesnom primjenom naučnih metoda u procesu naučnog istraživanja holokausta, genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava, Emir Ramić je ostvario naučne rezultate, kojima, pored ostalog, derogira “rezultate” kvaziistraživanja i kvaziistraživača. U tom smislu on je ispoljio sve vrline i najpozitivnije ljudske osobine, naučne i stručne kvalitete, po kojima danas nesumnjivo spada u red priznatih naučnika istraživača iz oblasti genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava. Dao je veliki broj intervjua za domaća i strana sredstva javnog informisanja.

Nagrade i pohvale
 
Intelektualno je izrastao u izrazito ozbiljnog, poznatog i cijenjenog naučnog istraživača i pedagoga savremene nauke o genocidu. ÄŒlan je  MeÄ‘unarodne asocijacije istraživača genocida, Komiteta memorilanog muzeja holokausta SAD i Kanade, Kandskog muzeja za ljudska prava, Asocijacije “ Svijet bez genocida". Udruženja za ugružene narode, i mnogih drugih organizacija za zaštitu ljudskih prava i sloboda širom svijeta. ÄŒlan je Senata Svjetskog bošnjačkog kongresa. Dobitnik je više nagrada i priznanja: Posebne plakete Kanadskog parlamenta za doprinos nauci o genocidu i zaštiti ljudskih prava i sloboda, zlatne značke Univerziteta u Sarajevu, za posebne zasluge na planu naučnog istraživanja i prezentovanja rezultata naučnih istraživanja o genocidu u Srebrenici i BiH u Kanadi, velike plakete Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, velike Plakete Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, velike plakete kanadske bosanskohercegovačke zajednice i mnogih drugih. Po obimu i naučnoj vrijednosti on je svojim radovima ostvario značajne naučne rezultate iz oblasti savremene nauke o genocidu. Ukupnim naučnim i društvenim angažmanom za Emir Ramića može se reći da je jedan od velikih istinskih boraca za slobode, ljudska prava, ljudsko dostojanstvo i ljudsku i društvenu istinu i pravdu, a po osnovnom opredjeljenju i orijentaciji nesumnjivo se radi o čovjeku koji pripada istinskom, hrabrom i nepokolebljivom antifašisti, koji je ostao dosljedan tradiciji antifašizma. Emir Ramić, kao istraživač genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava, istovremeno je i svjedok najdramatičnijih i najtežih dogaÄ‘aja u historiji BiH na kraju XX stoljeća i žrtva genocida. Kod Emir Ramića je prisutna integracija i prožimanje bogatog istraživačkog iskustva i osjećanja bola i tuge za žrtve genocida, koji ga snažno inspirišu, podstiču i hrabre da nepokolebljivo, istrajno, odvažno i sa potpunim odsustvom mržnje, primjenom naučne metodologije, istražuje i istraži genocid, kao ljudsku sramotu i jednu od najvećih prijetnji savremenom svijetu, ljudskoj civilizaciji, kulturama i tradiciji naroda na planeti Zemlji.

Vijesti: