Podrške plemenitih

Rifat F.

Hvala ti dragi Emire,

Nama je bilo prelijepo. Zadovoljstvo je sarańĎivati sa vama u Kanadi.

 

Rifat Fetic, Sef kabineta Reisa

Vijesti: