Podrške plemenitih

Armin C.

Od svog osnivanja do danas, Institut za istraživanje zločina genocida Kanada (IGK) predstavlja jednu od najznačajnih institucija koja se bavi zaštitom i promocijom interesa države Bosne i Hercegovine. Institut za istraživanje zločina genocida sa svojim strukturama (Upravni odbor i Ekspertni tim) u svoj spektar djelovanja stavlja genocid i njegovo istraživanje sa historijskog, pravnog, sociološkog, kriminološkog, ekonomskog, demografskog, psihološkog, politikološkog, kulturološkog, medicinskog, ekološkog i drugog aspekata. 
Danas 100 istaknutih svijetskih istraživača genocida i aktivista za ljudska prava i slobode, djeluje u okviru Instituta za istraživanje zločina genocida, koji dižu glas protiv necivilizacijskih vrijednosti, koji su doveli do ratova i genocida. Bošnjaci kao većinski narod u Bosni i Hercegovini jedanaest puta je doživio ali i preživio genocid. Ta činjenica je osnov svakom članu Instituta da se bori u okviru svog društvenog angažmana, da više nikada i niko ne osporava genocid nad Bošnjacima.
Institut za istraživanje zločina genocida Kanada na čelu sa direktorom akademikom Emirom Ramićem učinio je da država Bosna i Hercegovina ima jednu istinsku instituciju koja će promovisati i štititi njene interese, a istraživanje zločina genocida i njegovo dokumentovanje biti primarni fokus, razvijajući istovremeno kulturu sjećanja i pamćenja na zločin genocida koji je počinjen u protekloj agresiji. 
Međutim, u svom dosadašnjem radu, Institut za istraživanje zločina genocida Kanada nailazio je na jak otpor i napade od strane neprijatelja države Bosne i Hercegovine, koji po svaku cijenu žele spriječiti rad i djelovanje Instituta. 
Nažlost, u posljednjih par mjeseci intenzivirani su napadi na dr. Emira Ramića. Napadi su verifikovani iz Kanade, Amerike, Australije i Evrope. Prijetnje dolaze od strane negatora genocida moji su preko svoje migracije napravili jaku čeliju, koja ima zadatak da spriječi djelovanje i rad Instituta za istražuvanje zločina genocida Kanada, posebno dr. Ramića.
Dr. Ramić je sa svojim timom uspio u Kanadi da institucuonalno ospori negiranje genocida, da politički establišment Kanade stane uz žrtve Genocida, ali uz istovremeno priznavanje Bošnjaka u Kanadi kao naroda koji ima pravo na svoj jezik i druge elemente koje čine jedan narod samostalnim.
Država Bosna i Hercegovina odlučno mora stati uz našeg Prijedorčanina preko svoje Diplomatsko-konzularne mreže. Na jedan papir se nebi moglo napisati šta je uradio dr.Ramić za državu. Da li treba dopustiti neprijateljima države Bosne i Hercegovine da ugroze život dr. Ramića i zabrane njegov rad. 
Armin Čusto, član expertnog tima Instituta za istraživnje zločina genocida Kanada.

Vijesti: