Podrške plemenitih

Council of the Congress of Bosniac Intelectuals, Croatian National Council and Serbian Civilian Council thank Bob Bratina

Council of the Congress of Bosniac Intelectuals, Croatian National Council and Serbian Civilian Council thank Bob Bratina

Dear Mr. Bob Bratina,
We want to express our appreciation and gratitude for the extremely significant speech in the Canadian Parliament on the occasion of the Statehood Day, one of the most important public holidays in Bosnia and Herzegovina.
Your closing remarks communicated in the Bosnian language, and which were greeted by the rise of members of the Parliament to their feet and long-running applause, is a meaningful and important support to the state of Bosnia and Herzegovina, to all its peoples and citizens who respect it, democratic processes, and Euro-Atlantic integrations. Your speech in Canada's largest legislative body, the Parliament, is one of the strongest voices of Canada's support as a member of the Group of Eight (G8), and as a member of the Steering Committee Council for the for implementation of the freedom, independence, sovereignty, territorial integrity and political character of the Bosnian state.
You are our friend and please, continue to be the voice of the state of Bosnia and Herzegovina in the Canadian Parliament.
With sincere appreciation,


Poštovani gospodine Bob Bratina
Želimo Vam iskazati naše poštovanje i zahvalnost na izuzetno značajnom govoru u Kanadskom parlamentu povodom Dana državnosti, jednog od najznačajnijih državnih praznika Bosne i Hercegovine. 
Vaša završna riječ kazana na bosanskom jeziku, koja je pozdravljena ustajanjem članova Kanadskom parlamenta na noge i dugotrajnim aplauzom, je velika podrška državi Bosni i Hercegovini, svim njenim narodima i graÄ‘anima koji je poštuju, demokratskim procesima i evroatalnskim integracijama. Vaš govor u največem zakonodavnom tijelu Kanade, Parlamentu Kanade, je jedan od najsnažnijih glasova podrške Kanade kao članice grupe osam najrazvijenijih država svijeta i kao članice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, slobodi, nezavisnosti, suverenitetu, teritorijalnom integritetu i političkom subjektivitetu bosanskohercegovačke države.
Vi ste naš prijatelj i molimo vas da nastavite biti glas države Bosne i Hercegovine u Kanadskom parlamentu.
Primite izraze našeg velikog poštovanja
http://instituteforgenocide.org/?p=14568

Vijesti: