Podrške plemenitih

M. Lazovic

Pozdrav Emire...Lijepo je čuti i vidjeti kontinuiranu podršku BiH koja dolazi iz Canade. Vjerujem da izjave koje dolaze od zvaničnika Canade  i njihova podrška BiH je u mnogome Tvoja zasluga....puno pozdrava.
Miro Lazovic

Vijesti: