Podrške plemenitih

E. Ramic

Akademik Emir Ramić


Izvještaj o prezentaciji Bošnjačke akademije nauka {BANU} u 2018. godini.

Poštovani predsjedniče BANU,
Poštovani članovi BANU,

Jako mi je žao što zbog zdrastvenih razloga ne mogu prisustvovati Skupštini BANU. O tome sam obavjestio Almedinu.

Želim vas ukratko informisati o prezentaciji značaja rada BANU koju sam izvršio u Sjevernoj Americi tokom prošle godine.

U Kanadi prezentirao sam značaj osnivanja i rada BANU u sljedečim gradovima:
Toronto, Hamilton, London, Windsor, Kitchener, Vankuver, Edmonton, Montreal i Kvebek Siti.

U SAD  prezentirao sam značaj osnivanja i rada BANU u sljedečim gradovima:
ÄŒikago, Njujork, Fineks, Siatle, Vašingon, Denver, Ričmond, Des Moines, Atlanta, St Luis, Portland, Nju Hamšir.

Na navedenim prezentacijama posebno sam govorio o:
- osnovnom cilj osnivanja BANU, a to je okupljanje naučnih i umjetničkih potencijala bošnjačkog naroda u cilju očuvanja i afirmacije nacionalnih i kulturnih vrijednosti,
- afirmaciji kroz najviše naučne i umjetničke standarde baštine multikulturalnost BiH, Sandžaka i šire regije, te doprinos multikulturalnom i dijalogu općenito, kako, izmeÄ‘u ostalog, stoji u Statutu BANU,
- tome da BANU nije konkurent sličnim ustanovama, već u postojećim akademijama u okruženju i šire vidi potencijalne partnere, 
- strukturi djelovanja BANU kroz četiri odjeljenja - Odjeljenje društveno-humanističkih nauka, Odjeljenje za islamsku tradiciju, Odjeljenje za umjetnost i Odjeljenje prirodno-matematičkih, medicinskih i tehničkih nauka.

Osnovni stavovi iz diskusija poslije prezentacija:
1. Formiranjem BANU bošnjačka nacija je dobila još jedan stub svog opstanka i očuvanja sopstvenog identiteta. 
2. Posebno zadovoljstvo je iskazano što BANU vodi računa o bošnjačkoj dijaspori.
3. Od BANU se traži izrada bošnjačkog nacionalnog programa.
4. Od BANU se traži izrada bošnjačke platforme za očuvanje i jačanje države BiH.
5. Od BANU se traži formiranje posebnog odjeljenja za bošnjačku dijasporu.

Akademik
Emir Ramić 

Hamilton, Kanada, 24. 01. 2019.

Vijesti: