Podrške plemenitih

B. Balic

Poštovani Emire
Zahvaljujem se Vašim saopštenjem vezano za izjavu Dodika. Napad na OSBIH je napad na državu Bosnu i Hercegovinu. Naši političari poslušnici Beograda šute. Ja sam borac-oficir pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine koji je branio državu jednu jedinu.  
BEHIR BALIĆ

Vijesti: