Podrške plemenitih

BAK Prijedlog za priznanje

BOSNISCHER AKADEMISCHER KREIS E.V. INFO@BAK-ONLINE.ORG München, 28.05.2019 IZBSA- Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike 13246 N. 23rd Ave Phoenix, AZ 85029 Prijedlog za priznanje "Ćamil ef. Avdić" Poštovani, Bosanski akademski krug (BAK e.V.) kao nacionalno udruženje Bošnjaka sa sjedištem u Minhenu ima čast i zadovoljstvo da akademika Emira Ramića predloži za prestižno priznanje "Ćamil ef. Avdić", koje dodjeljuje Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike. Akademik Emir {Šefika} Ramić je rođen 25. 06. 1959. godine u Prijedoru, Bosna i Hercegovina. Trenutno živi u Hamiltonu, Ontario Kanada na adresi 105 Chamomile Drive, Telefon, 1 289 921 1938, email: ramicemir123@gmail.com. Akademik Emir Ramić je osnivač i direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada, redovni član Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti {BANU}, Sarajevo i član Asocijacije svijetskih istraživača genocida. Obrazloženje: Emir Ramić je rođen 1959. u Prijedoru. Diplomirao je političke nauke na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 1982, magistrirao na Pravnom fakultetu u Banja Luci 1988, čime je stekao naučni stepen magistra pravnih nauka, i doktorirao na Univerzitetu u Hamiltonu, Ontario, Kanada 2015. i time stekao naučni stepen doktora političkih nauka. Akademsku karijeru počinje već 1980. kada postaje predsjednik Studenske organizacije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i jedan od urednika lista Politolog. Akadem nastavlja 1994. kao direktor i predavač bosanske historije i bosanskog jezika na Internacionalnoj akademiji, Bergneustadt, Njemačka. Akademsku karijeru dalje nastavlja 2001. kao direktor i predavač bosanske historije i bosanskog jezika na Internacionalnoj akademiji, Hamilton, Kanada. U periodu 2003 - 2013 radio je kao asistent na fakultetu Mirovnih studija Univerziteta Hamilton, Ontario, Kanada. U periodu 2006 - 2008 kao predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike profilirao je Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike kao najznačajniju bošnjačku i bosanskohercegovačku instituciju u dijaspori. Postao je akademski glas i naučno istraživački glas američkih i kanadskih Bošnjaka i svih građana BiH koji žive u Sjevernoj Americi u promociji najvažnijih kulturnih, društvenih, akademskih i drugih bosanskohercegovačkih vrijednosti u američkom Melting potu i kanadskom Kulturnom mozaiku. U periodu 2009 - 2010 radio je kao pomočnik direktora za odnose sa vladama država pri Američkom univerzitetu u BiH. Od 2010. je direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada. Od 2015 radi kao profesor Mirovnih studija na Univerzitetu, Hamilton, Ontatio, Kanada. U periodu 2005 do danas aktivno je radio i doprinio da se u saveznim parlamentima SAD, Kanade, Australije, Evropskog parlamenta i parlamentima desetak drugih država usvoji rezuolucija o genocidu u Srebrenici i BiH. U tom procesu je nadležne zakonodavne organe navedenih država informisao o naučno istraživačkim činjenicama o genocidu u Srebrenici i Bosni i Hercegovini. Bavi se istraživanjem i naučnim proučavanjem zločina genocida, najsloženije društvene pojave u društvenoj stvarnosti. Rezultatima naučnih istraživanja genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava u BiH, ali i šire, i generalizacijom rezultata empirijskih istraživanja, postulativnog značaja i karaktera dao je doprinos zasnivanju, konstituisanju i razvijanju Nauke o genocidu u sistematici društvenih i humanističkih nauka. Domaći i strani analitičari uvrštavaju ga u jednog od boljih poznavalaca genocida. Kao direktor ugledne naučno istraživačke institucije, Instituta za istraživanje genocida, Kanada razotkrio je i svijetu pokazao razmjere zločina kanadskog generala Lewisa MacKenzia za vrijeme njegove misije u BiH. Dao je veliki naučno istraživački doprinos da se genocid u BiH izučava u kanadskim školama. Poslije pet godina intezivnog lobiranja Kanadski parlament je jednoglasno usvojio prvu, a nešto kasnije i drugu Rezoluciju o genocidu u BiH. Pušten u parlamentarnu proceduru Zakon o genocidu u BiH – Bill -C – 533, {Kanada će biti jedina zemlja u svijetu koja će prava žrtava genocida u BiH, a koji žive u Kanadi, regulisati sopstvenim državnim zakonom}. Pokrenut je multidimenzionalni naučno istračivački i lobistički projekat borba protiv negatora genocida. Učestovao u osnivanju Klub Prijatelja BiH u Kanadskom Parlamentu. Organizovao stalnu postavku o genocidu u BiH u Kanadskom muzeju za ljudska prava. Genocid u BiH prezentirao kanadskim univerzitetima. Učestvovao u projektu izgradnje spomen obilježje žrtvama genocida u Srebrenici u kanadskom gradu Windsoru, prvom takvom spomen obilježju u dijaspori. Naučno istraživačkim i lobostičkim radom učinio da kanadska vlada podrži Međunarodni dana bijelih traka. Uradio i prezentirao elaborat nadležnim kanadskim organima o priznavanju bosanskog jezika i nacionalnog imena Bošnjak u kanadskom Kulturnom mozaiku. Rezultate fundamentalnih naučnih istraživanja genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava naučno je prezentirao u naučnim djelima. Svojim radom je uspio izdejstovati da Kanada odlukom svoje Vlade priznaje i obilježava Dan državnosti i Dan nezavisnosti BiH. Pored navedenih zasluga i brojnih nučnih radova, želimo istaći, da je doktor Ramić jedan od malobrojnih osoba s kojim smo imali priliku djelovati zajednički nasuprot velikoj geografskoj udaljenosti i generalno različitim fokusom rada, uzrokovanih specifičnim okolnostima država u kojima živimo. Kolega Ramić je uvijek nalazio i vremena i energije za plodonosnu saradnju. Zaključak Bosanski akademski krug ovim prijedlogom želi odati malo priznanje akademiku Emir Ramiću za sve što je učinio za našu vjeru, kulturu, tradiciji, jezik, za nas Bošnjake i za našu bosansku državu. Stoga se iskreno nadamo, da će Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike prepoznati i uslištiti naš prijedlog i nagraditi ovog skromnog, ali nadasve velikog naučnog radnika i patriotu. S poštovanjem i uz srdačne selame, ZA BAK Amer Sabitović Predsjedavajući

Vijesti: