Podrške plemenitih

Armin Custo

Akademik Emir Ramić uporno insistira na društvenom fenomenu genocida nad Bošnjacima što sa aspkekta nauke predstavlja modus vivendi budućeg djelovanja. Sa druge strane akademik Suad Kurtćehajić kroz svoj cjelokupan rad izmeÄ‘u ostalog insistira na normi dodatnih nadležnosti Bosne i Hercegovine odreÄ‘enih Ustavom Bosne i Hercegovine. Šta je poenta? Slušati intelekt i pravilnim tumačenjem državotvorne norme graditi državu na istinskim vrijednostima!

Armin Custo

Vijesti: