Podrške plemenitih

HALID IBN VELID, NAJVEČI MUSLIMANSKI VOJSKOVOĐA KADA JE SMJENJEN NASTAVIO JE DA SE BORI SA JOŠ VEĆOM ŽESTINOM

 

Stanje nas Bošnjaka je poput Palestinaca. Pola zemlje okupirano, pola naroda protjerano i rasekljeno. Dejtonski trojanski konj je poput Osla I i Osla II između Izraela i Palestine. Naime mirovni sporazum Oslo I i oslo II u sebi ima skrivana tri tajna cilja:

1 da se njime izvrši legalizacija nelegalno okupiranih teritorija.

 2 da se onemugući povratak izbjeglica.

3 da se onemogući obeštećenje đrtve bilo da se radi o materijalnom ili moralnom obeštećenju.

A šta su tajni ciljevi Dejtonskog  mirovnog sporazuma nego upravo to:

  • legalizovati okupirani dio BiH od strane genocidne tvorevine RS,
  • onemogućiti povtak izbjeglica iznat 5%
  • i onemogućiti obeštećenje žrtve zbog šteta koje su joj nanijete.

Žao mi je da više nisi na čelu tako važne organizacije ali sjeti se Halid ibn Velida, našeg najvećeg vojskovođe kad je smjenjen nastavio je da se bori sa još većom žestinom nego ranije. 

Ahmetagić Ibrahim

šef Ureda za kontakte sa islamskim svijetom 
 

Vijesti: