Podrške plemenitih

Kritički osvrt na politički, kulturni i prosvjetiteljski rad mr. Emira Ramića

Kritički osvrt na politički, kulturni i prosvjetiteljski rad mr. Emira Ramića

 

Kritički osvrt na politički, kulturni i prosvjetiteljski rad mr. Emira Ramića

Mr. Emir Ramić je savremeni bosanskohercegovački politički i kulturni radnik koji duži niz godina radi u dijaspori na kulturno-sociološkom i političko-ideološkom prosvjetljenju bošnjačke dijaspore. Veliki je zagovornik bošnjačkog jedinstva, ne samo u Bosni i Hercegovini već i u dijaspori. Zalaže se da bošnjački narod, koji je najveći stradalnik na području Evrope od 10. stoljeća pa do savremenog doba, bude samosvjestan svoje žrtve i svog odricanja u korist priznavanja drugog i drugačijeg. Mr. Ramić ne traži od Bošnjaka da preziru drugog i drugačijeg, već da cijeneći svoje kulturne i etničke vrijednosti cijene takve vrijednosti i kod drugih, ali ne na vlastitu štetu. Zagovornik je jačanja bosanskohercegovačke državnosti, prije svega jer je Bosna i Hercegovina jedina država bošnjačkog naroda. Mr. Ramić ne samo da insistira na bošnjačkom jedinstvu, već i na tome aktivno radi. Aktivno zagovara svekoliku bošnjačku prosvijetljenost i samosvjesnost kroz priznavanje prava na vlastitu etničnost, bosanski jezik, historiju, kulturu, tradiciju, vjeru, bibliografiju i književnost. Svojim predanim, pa možemo kazati i iscrpljujućim radom, mr. Ramić, uveliko radi da se bosanski jezik prizna, ne samo de jure, već i de fakto, odnosno da se prizna kao warld heritage language u dijaspori. Na taj način bilo bi omogućeno otvaranje škola bosanskog jezika, bosanskih biblioteka, Odjela za bosanski jezik pri državnim bibliotekama u zemljama u kojima se nalaze Bošnjaci, osnivanje katedri bosanskih studija na Univerzitetima u zemljama u kojima se nalaze Bošnjaci i dr. Aktivno se zalaže za osnivanje bošnjačkih nacionalnih institucija kao što su: bošnjački sabor, bošnjačka akademija nauka i bošnjački nacionalni muzej pamćenja kao akademski odgovor na višedecenijsko nipodaštavanje bošnjačkog bića.

Poseban doprinos Bosni i bošnjaštvu mr. Ramića je njegovo članstvo u mnogim nevladinim organizacijama i naučnim institucijama u kojima aktivno zagovara pravo Bošnjaka na etničku, kulturnu, vjersku, političku, kao i svaku drugu samobitnost.

Veliki je borac za poništenje daytonskih nakazno-političkih tvorevina u Bosni i Hercegovini, a prije svega tzv. Republike Srpske, kao genocidne, fašističke, anticivilizacijske, kulturne i političke tvorevine. Republika Srpska je poslije fašizma u Drugom svjetskom ratu najveća greška zapadne demokracije.

Mr. Ramić veliki je borac za univerzalna prava svakog čovjeka, ne samo za prava vlastitog naroda. To je pokazao i pokazuje nebrojenim članstvima u mnogim multikulturnim, multivjerskim i multietničkim nevladinim organizacijama, odnosno naučnim institucijama, kao što su:

-       Amnesty International Kanada,

-       Društva za ugrožene narode Njemačka,

-       Bošnjačkog akademskog foruma,

-       Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike,

-       Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava Univerziteta u Sarajevu,

-       Bosansko -  kanadskog humanitarnog društva Toronto,

-       Bošnjačkog islamskog centra Hamilton,

-       Kolegij Bošnjaci.net,

-       Liberalne partije Kanada i dr.

 

Za svoj rad u raznim organizacijama, a prije svega zbog razvijanja i zagovaranja ravnopravnosti i jednakosti ljudi, od kanadske organizacije Hamilton Mundialization Committee  dobio je visoko priznanje the World Citizenship Award, koje mu je uručio legendarni Alexandar Lincon.

 

Priznanja i plakete za svoj rad, mr. Ramić, dobio je od:

 

-       Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike - za doprinos u očuvanju i jačanju bošnjačkog narodnog bića i jedinstvene, suverene, samostalne države BiH i otvorenog slobodnog, civilnog društva;

 

-       Priznanje Rijaseta Islamske zajednice BiH;

 

-       Plakete bošnjačkih organizacija Kanade - za doprinos u širenju istine o agresiji na BiH i širenju istine o genocidu nad Bošnjacima u Kanadskom parlamentu;

 

-       Priznanje Saveza logoraša BiH - za doprinos u očuvanju istine o agresiji i genocida od zaborava;

 

-       Priznanje Ambasade BiH u SAD - za doprinos u afirmaciji vrijednosti i potencijala bosanskohercegovačke dijaspore u SAD,

 

-       Priznanje Udruženja za zaštitu tekovina borbe za BiH - za doprinos u očuvanju tekovina borbe za BiH;

 

-       više od stotinu drugih priznanja, plaketa i zahvalnica različitih organizacija i zajednica iz BiH i dijaspore.

 

Pored navedenog bio je:

 

-       predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike,  

-       menadžer Bosanske ekonomske grupe,

-       rukovodilac škole bosanskog jezika u Njemačkoj i Kanadi,

-       glavni i odgovorni urednik Bošnjačkog Biltena,

-       rukovodilac Instituta za istraživanje genocida Kanada i dr..

Kao aktivan politički i kulturni radnik bošnjačke dijaspore, u saradnji sa prof. dr. Mona Azizi i prof. dr. Joanna Santa Barbara, mr. Emir Ramić je održao niz predavanja na Univerzitetima u Kanadi na temu kulture, tradicije i historije Bošnjaka i BiH.

 

Prof. dr. Alija Suljić

Vijesti: