Podrške plemenitih

Sead Buric

Godine ko zvijezde repatice. I ljudi se neizostavno zapitaju:, kad prije uletih u treću životnu dob? Al, šta je, tu je. Dane rodjenja ne treba brojqti. Nipošto. Već slaviti život. A takvi traju. Dugovječno. Živ bio Emire na ponos Bosne, Bošnjaka i Bosanaca.

Sead Buric

Vijesti: