Podrške plemenitih

Smail Cekic

Jedan od bitnih trenutaka u mojoj 20 godišnjoj borbi za istinu i pravdu koji daje inspiraciju i snagu za još snažniji rad za bolju budućnost.
Profesoru Emiru Ramiću, Direktoru Instituta za istraživanje genocida, Kanada je na prijedlog Nučno istraživačkog vijeća Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Univerziteta u Sarajevu uručena Povelja za izuzetan doprinos u istraživanju genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti međunarodnog prava i istrajnoj borbi za ljudska prava, slobode i ljudsko dostojanstvo, kao i za afirmaciju, promociju i očuvanje države Bosne i Hercegovine, te razvoju mira, humanizma i progresa u svijetu.
Professor Emir Ramic, director of the Institute for Research of Genocide, Canada’s on the proposal of the Research Council of the Institute for Research of Crimes against Humanity and International Law, University of Sarajevo is awarded the Charter for outstanding contribution to the study of genocide and other forms of crimes against humanity and international law perseveringly for human rights, freedom and human dignity, as well as for the recognition, promotion and preservation of the state of Bosnia and Herzegovina, and the development of peace, humanism and progress in the world.

Vijesti: