Podrške plemenitih

Mario Hajnal

Mario Hajnal

Dragi i poštovani gospodine Ramić,

Naša napori koje ulažemo imaju svoj smisao. Za Bosnu se već sada vodi velika bitka za koju se ne trebamo dvoumiti da li je treba voditi.
Treba, i dobićemo je!
ÄŒestitam na hrabrom zalaganju za trijumf Pravde i Istine.

 

ÄŒinite mi veliku čast prihvatajući me u ekspertski tim IRGC, a ja sa svoje strane izuzetno poštujem Vašu djelatnost na rasvjetljavanju genocida i rado čitam Vaše tekstove. Zbog moje istinoljubivosti mene su u Izraelu bojkotovali, pa sam bojkotovao i ja njih (mislim na univerzitete i maticu iseljenika iz bivše Jugoslavije, jer su bili i ostali suviše pristrasni i neobjektivni spram stradanja Bosne i Bošnjaka). Ipak, uradio sam im dvojezičnu  antologiju umjetničkih radova (bosanski i hebrejski), na volonterskoj osnovi, a odbio sam nagradu koju su mi ponudili. Razlog moje samoizolacije bio je što su mi iz čiste sujete ili neke vrste nepovjerenja što nisam "čisti njihov" odreÄ‘eni moćni pojedinci uskratili mogućnost da za stalno radim pri muzeju Holokausta "Jad Vašem" u Jerusalimu, iako sam im sredio arhiv na odjelu za Yu-Holokaust. Namjerno su previdjeli sve moje kvalitete i morao sam se okrenuti neintelektualnim aktivnostima, ostajući nepoznat i nepriznat, više na štetu nauke, nego na moju vlastitu. Tako, niti sam usavršavao poznavanje jezika, niti sam pisao znanstvene publikacije. No, to sada pripada prošlosti, ona se ne može popraviti, a ja moram priznati da sam o Izraelu imao sasvim druge predstave kada sam odlučio da svoju porodicu preselim ovdje. O svemu tome napisao sam knjigu "Kontrasti Izraela" za koju tražim izdavača, ako ga naÄ‘em. Jedan je ponudio da objavi knjigu (on sam je i naručio da je napišem), pa je odustao jer je uvidio da sam "suviše" objektivan (on je očekivao uljepšane bajke o Izraelu, a ja nisam taj tip koj je spreman na prljave i nečasne kompromise).


Ipak, ja nisam prestao da se bavim naukom i razmišljanjima o ozrocima genocida. Nadam se da moje spoznaje mogu bar minimalno doprinijeti širenju vidika o uzrocima masovnih stradanja i time dati šansu mlaÄ‘im generacijama da preventivno djeluju u pravcu jačanja humanosti. Da preciziram, magistrirao sam na temi: "Horizonti humanizma i transformacija vremena". PrevoÄ‘enje mojih knjiga na druge jezike, ako nekada neko to bude htio, ostavljam kao mogućnost, ali ja ostajem vijeran najljepšem jeziku kojeg znam i kojeg se trudim da upoznam još bolje - maternjem, bosanskom. Solidno govorim hebrejski, a pasivno francuski i engleski, meÄ‘utim, siguran sam, lingvističke mogućnosti koje nudi naš jezik, pomenuti nemaju ni približno. Ipak, vladanje jezicima je važno, a sebe ne pravdam što nisam imao vremena (niti želje) da usavršavam one koji mi ne bi ničemu služili.
Deset  godina učio sam francuski, i šta imam od njega? Još jedan od promašaja našeg školstva. Bolje da sam učio kineski, ili indijski. Računajte na mene, za Bosnu, dok sam živ.  Smatram učešÄ‡e u radu IRGC  pitanjem časti i moralne odgovornosti prema žrtvama svih genocida. Zahvaljujem Vam se i raduje me ako ću moći svojim učešÄ‡em u radu Instituta dati doprinos izučavanju te opake pojave i posvetiti se načinima prevazilaženja uzroka koji generiraju genocidnu svijest. Naravno, vezano za Bosnu, za razliku od nekih koji nastoje marginalizirati i minimalizirati, pa čak i potpuno devalvirati dogaÄ‘aje u Bosni tokom povijesti, ja zauzimam stajalište da je Bosna bila nekoliko puta izložena genocidnoj politici i genocidnom teroru.  Nadam se da ovakvo moje stajalište opravdava Vaše povjerenje koje mi ukazujete i na kom se iskreno zahvaljujem.

Magistar Mario Hajnal

Vijesti: