Podrške plemenitih

Saban Basic

Tako je Jasna. Mislim da politicki establisment BiH dosta ima nauciti i treba od Emira Ramica.

Vijesti: