Podrške plemenitih

Zehra H.

Zehra Sabine Hirm

Respekt i poštovanje za velikog gospodina takvih je veoma malo ali ima ih sa takvim se demokratija gradi 

Vijesti: