Podrške plemenitih

Sadik D,

Sadik Ba Drkenda

Ucinio je vise za godinu, nego svi drzavnici za dvadeset godina. Hvala

Vijesti: