Podrške plemenitih

Nasa Foca

Koordinacija Naša Foča

Hvala ovom dobrom insanu, patrioti i borcu koji zajedno sa svojim saradnicima uporno i nesebično radi i daje ogroman doprinos da se Genocid u Srebrenici i zločini počinjeni nad našim narodom ne zaborave
Želimo mu svako dobro i uspjeh u budućem radu aBda, Amin Yarabbi Amin

Vijesti: