Podrške plemenitih

Esad K.

Historija piše!
Mi znamo!
Naša djeca treba da uče i nauče!
I vi ste na potezu!
Esad Kopic

Vijesti: