Podrške plemenitih

Mirnes H

Selam alejkum cijenjeni Dr. Ramiću, 

  Cijenjeni Dr. Ramiću, na početku bih želio da Vam se toplo zahvalim na neizmjerno velikom doprinosu i žrtvi koju Ste podnijeli u borbi za naš narod i našu državu Bosnu i Hercegovinu. 

  Cijenjeni Dr. Ramiću, ja sam Mirnes Halilović, rođen 1986. godine u Zavidovićima. U rodnom gradu sam završio osnovnu i srednju školu. Završio sam i Filozofski fakultet u Tuzli i stekao zvanje profesora historije. Nakon završenog fakulteta radio sam kraći period kao profesor historije u srednjoj školi u Zavidovićima. Tokom rada u nastavi došao sam do spoznaje da nastavni planovi i programi skoro uopće ne obrađuju teme koje se odnose na proteklu agresiju. Pokušao sam doći do literature koja obrađuje teme stradanja civilnog stanovništva  s područja moje općine ali sam došao do spoznaje da o tome nije napisano ni jedno slovo.  To me je jako zaboljelo. Tada sam počeo da prikupljam dokaze o stradanju civilnih lica s područja Zavidovića. Hvala Allahu jedan projekat sam već završio. Prije nekoliko mjeseci sam završio knjigu „Ratni zločini nad djecom Zavidovića od 1992-1995. godine“ Osim ovog projekta, od ukupno 138 civilnih žrtava s područja Zavidovićia do sada sam dokumentovao stradanje 50. civilnih lica. Osim stradanja bošnjačkog stanovništva, uspio sam sakupiti i određeni broj podataka o sradanju naših sugrađana Srba i Hrvata, a koji su stradali  od pripadnika Vojske Republike Srpske i Hrvatskog Vijeća Obrane. Poznavajući srpsku i hrvatsku historijografiju, smatram da ako to ne bude urađeno, nije daleko vrijeme kada će tvrditi da su to uradili pripadnici A RBiH a mi nećemo moći dokazati suprotno.Vjerujem da ću tim projektom skinuti breme s leđa generaciji koja dolazi akB. Nadam se da ću sakupiti što više podataka o stradanju stanovništva kako bi to bila pouka generacijama koje dolaze.

Cijenjeni Dr. Ramiću, Vaš neumoran rad i borba za istinu mi je velika inspiracija i podstrek da nastavim s istraživačim radom.

      Cijenjeni Dr. Ramiću,  kao mali znak zahvalnosti za sve što ste učinili za naš narod i državu želio bih Vam pokloniti svoju prvu knjigu,  Ratni zločini nad djecom Zavidovića od 1992-1995. godine.

Selam

Mirnes Halilović

Vijesti: