Podrške plemenitih

Esad K

Da li je samo simbolika što je danas "SVJETSKI DAN KNJIGE", a upravo je u "novom tiskanju" moja edicija 1.000 pjesama u pet knjiga?
Da li je slučajno što me upravo prvi ambasador Bosne i Hercegovine izvan Bosne najviše podržava u mom radu?
Da li je slučajno što sam baš prošle godine na ovaj dan objavio post o njemu i tada tek izašloj njegovoj knjizi?
Da li znate i da li ste svjesni koliko naš Emir Ramic znači Bosni i Hercegovini i svima onima koji istinski vole našu zemlju?
Da li smo mi nacija svijeta i Bosne i Hercegovine koja voli čitati, koja piše nove knjige?
Da li dovoljno cijenimo one koji pisanjem knjiga obogaćuju našu domovinu?
Da li ste svjesni da ćemo svi sutra biti historija Bosne i Hercegovine, a šta će ta historija "reći" o svakom pojedincu, o nama kao narodu?!
Čitajući nadopunjavamo znanje, obrazujemo se da bi mogli poučavati.
Molim, otvorite prvu "tekst fotografiju"
I jedna od mojih izreka za kraj posta:"Ono što nije u tebi, u knjigama je."
Esad Kopic

Vijesti: