Podrške plemenitih

Amina H

Poštovani Profesore Ramić,
 
Moje ime je Amina Hadžiomerović. Ja sam PhD studentica pod mentorstvom Profesora Hariza Halilovića. Upoznala sam Vas nedavno na zajedničkom Zoom talk-u povodom obilježavanja Dana Bijelih Traka u Prijedoru. Tada Ste mi rekli da Vam se javim u smislu potencijalne suradnje, obzirom na preklapanje mojih i istraživačkih interesa Vašeg instituta u Kanadi.
 
Moj trenutni predmet istraživanja je uticaj neriješenog pitanja nestalih iz Prijedora i Srebrenica na živote, socijalne identitete i sjećanja preživjelih članova porodica u dijaspori. Zajedno sa Profesorom Halilovićem surađujem na projektu za koji je on dobio funding od Australijskog Istraživačkog Vijeća (ARC), te ja sprovodim istraživanje sa porodicama koje trenutno žive u Melburnu i St. Louisu. U St. Louis bih trebala ustvari da idem na fieldwork za nekih dvadesetak dana. U Maju sam odbranila drugu godinu i sada sam posvećena analizi i dodatnom prikupljanju podataka, kao i pisanju publikacija. Uzimajući u obzir da polazim sa antropološkog stajališta, širi opseg mojih istraživačkih interesa su kultura sjećanja i žalovanja na daljinu, problem nestalih, posljedice genocida na rekonstrukciju rodnih veza, društvenih identiteta i migracijskih kretanja preživjelih, ali i tzv. post-generacije. 

Moj glavni metodološki pristup je etnografija, gdje kombiniram metode dubinskih intervjua, posmatranja učesnika u stvarnom ( dnevnom životu u dijaspori, kao i u različitim društvenim ritualima vezanim kako za slavlje tako i za tugu, religijskim manifestacijama, komemoracijama i sl.) i virtualnom kontekstu, gdje koristim metode digitalne etnografije, bilježeći performans sjećanja na nestale i mjesta koja također više ne postoje (barem ne u svom izvornom stanju) kroz različite formate. Koristim se i analizom narativa i umjetničkih djela koja utjelovljuju fenomen 'nestalosti', te arhivskim materijalima. 
 
Tokom one prve, kako je nazivaju, 'čitačke' faze doktorata sam ustvari i saznala za Vaš institut, obzirom da sam naletjela na dosta dokumentacije vezane za moju tezu, tako da sam i imala u planu da se javim i uvežem sa Vašim institutom i kolegama koji se bave istom i sličnom tematikom. Eto, baš sam imala sreću da Vas ustvari upoznam na nedavnoj diskusiji. Ovim putem se javljam da uspostavim kontakt sa Vama i izrazim svoje poštovanje za rad instituta, kao i želju da doprinesem u akademskom smislu.
 
Srdačan pozdrav
 
S poštovanjem,
Amina H.

Vijesti: