Podrške plemenitih

Magistar Sadmir Karović

 

Bavim se istraživanjem zločina genocid, na temu genocid sam magistrirao s posebnim aspektom na praksu meÄ‘unarodnog pravosuÄ‘a, upoznat sam sa vašim aktivnostima, sve čestitke na vašem angažmanu, odvažnosti, hrabrosti. Tribunal za bivšu Jugoslaviju je presudom generalu VRS Radislavu Krstiću nedvojbeno utvrdio i dokazao da je počinjen genocid u Srebrenici u julu 1995. godine nad Bošnjacima kao zaštićenom grupom, kojom prilikom je smrtno stradalo-ubijeno više od 8000 hiljada muškaraca i dječaka. Glavna hipoteza magistarskog rada je "propisivanje negiranja ili poricanja genocida kao posebnog krivičnog djela sa propisanom sankcijom u Krivičnom zakonu BiH. Dakle,presuda Krstiću za saučesništvo u genocidu, je pravosudna istina i nema pravo niko na zemaljskoj kugli da tu činjenicu negira, poriče, omalovažava, a i ako se to desi onda će se pokrenuti istraga i krivični postupak i učiniocu izreći zakonom propisana sankcija.

Magistar Sadmir Karović

Vijesti: