Podrške plemenitih

Hana

Poštovani,

Tek sam nedavno i to sasvim slu?ajno po?ela pratiti vašu stranicu na Facebooku.

Željela bih pohvaliti sadržaj, ?lanke i aktivnosti koje neumorno objavljujete na vašem profilu. Mom oduševljenju nema kraja da napokon postoji institucija koja na tako strucan, znanstveno utemeljen i profesionalan na?in govori i promovira istinu o Bošnjacima te zagovara konkretne ideje za jednakost i pravdu.

Toliko sam inspirirana i zahvalna za vaš rad. Cijela obitelj vas je po?ela pratiti i nadam se da ?e vaš rad i rad sli?nih organizacija napokon voditi ka dugotrajnijim prosvjetljenju bošnja?kog naroda i našem postojanju na Balkanu i šire.

Hvala od srca i puna podrška za daljnji rad.

Hana Kolic

Vijesti: