Podrške plemenitih

Omer

Dugi niz godina pratim vaš rad i aktivnosti u pogledu problematike
koja se odnosi na zlo?in genocida, te koristim ovu priliku da vas
upoznam da je iz štampe izašla knjiga pod naslovom: "Genocid:
osnovni aspekti u poimanju, shvatanju i istraživanju zlo?ina", u
koautorstvu moje malenkosti i prof. dr. sc. Ahmeta Molokua sa Kosova.
Izdava? knjige je Institut za istraživanje zlo?ina protiv
?ovje?nosti i me?unarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.

Smatram da se radi o jedinstvenom djelu na ovim prostorima, ?ak i
šire, te je veoma korisna za studente prava, kriminalistike,
kriminologije, sigurnosnih studija i dr., kao i istraživa?ima koji
se bave istraživanjem i izu?avanjem ovog negativnog društvenog
fenomena. Knjiga je plod dugogodišnjeg neposrednog bavljenja
istraživanjem krivi?nih djela kažnjivih po mo?unarodnom
humanitarnom pravu, sa posebnim akcentom na zlo?in genocida, a
sadržajno obuvata tri tematske cjeline iskazane kroz naslov knjige.

S tim u vezi, a obizorm na vasu posve?enos na polju dokazivanja
istine koji je donio taj najteži zlo?in na podru?ju Bosne i
Hercegovine, ali i u svijetu uopšte, mi kao autori spremni smo
ustupiti nekoliko primjeraka knjige potpuno besplaplatno, uz vašu
organizaciju dostave. Osim toga, ukoliko budete željeli ve?i broj
primjeraka možete nas svakodnevno kontaktirati bez bilo kakvog
ustru?avanja

Napominjem da je ve? izvršen prevod knjige na engleski jezik i veoma
brzo ?e biti dostupna i na engleskom jeziku.

Srda?an pozdav,

Doc. dr. sc. Omer Gabela

Vijesti: