Podrške plemenitih

Amina

Poštovani Profesore Rami?u,

 

Hvala vam nq ovim divnim i uzbudljivim vijestima. Velika mi je ?ast biti dio vaše istraživa?ke zajednice.

 

Želim vas i obavijestiti da sam baš prije sedmicu dobila postdoktorski kao dio istraživa?kog tima pri projektu Facing Srebrenica na Univerzitetu u Amsterdamu, koji bi trebao po?eti od Septembra 2023, te kratkoro?ni PhD fellowship na USC Shoah Foundation Dornsife Centre for Advanced Genocide Research, koji se tako?er ti?e arhivskog rada sa usmenim historijama preživjelih genocida.

 

U Januaru sam objavila ?lanak u Journal of Muslim minority Affairs: 

Amina Hadžiomerovi? (2022) Family After the Genocide: Preserving Ethnic and Kinship Continuity Among Second-Generation Australian-Bosniak Immigrants, Journal of Muslim Minority Affairs, 42:3, 308-328, DOI: 10.1080/13602004.2022.2156433

 

Srda?an pozdrav i veselim se našoj saradnji.

Vijesti: