Podrške plemenitih

31. godišnjica od kanadskog priznanja nezavisnosti BiH.

 

31. godišnjica od kanadskog priznanja nezavisnosti BiH.

Na današnji dan 1992. godine Kanada priznala nezavisnost BiH. Kanada je me?u prvim državama u svijetu priznala nezavisnosti BiH, i to 7. aprila 1992. godine. U danu kada obilježavamo 31 godišnjicu od kanadskog priznanja nezavisnosti BiH želimo podsjetiti da je Kanada jedna od rijetkih država u svijetu koje su s dvije rezolucije politi?ki priznale sudski utvr?ene ?injenice o genocidu u Srebrenici .U kanadskom muzeju za ljudska prava i slobode u Vinipeku se nalazi stalna postavka o genocidu u Srebrenici. U kanadskom gradu Vindzoru otkriven je prvi spomenik žrtvama genocida u Srebrenici u bosanskohercegova?koj dijaspori. U nekim kanadskim školama se izu?ava genocid u Srebrenici. Kanada je proglasila 11. juli Danom sje?anja na žrtve genocida u Srebrenici. U Kanadi se obilježavaju Dan nezavisnosti i Dan državnosti BiH te Svjetski dan bijelih traka. Povodom 31. godišnjice od kanadskog priznanja nezavisnosti bosanskohercegova?ke države, poru?ujemo da nikada ne?emo dozvoliti da zaboravimo istinske bosanskohercegova?ke vrijednosti koje su nas oja?ale i u?inile ponosnima. Kanada je najbolji dokaz da uspješna BiH postoji i izvan BiH. Naša djeca koja rastu u Kanadi u?e da ima zemlja BiH, njihova domovina i oni to dobro znaju.
Emir Ramic

Vijesti: