Podrške plemenitih

Anesa

Rije?i Anese Osmanovi?, k?erke nepravedno optuženog, zatim nepravedno osu?enog i na kraju puštenog na slobodu, Osmana Osmanovi?a, bivšeg pripadnika Armije RBiH iz tamnice beogradskog zatvora, ostaju snaga i trajna inspiracija da se još više angažujemo u borbi za istinu, pravdu, ljudska prava i slobode, ljudsko dostojanstvo. Anesine rije?i: "Želim da se posebno zahvalim Emiru Rami?u, direktoru Instituta za istraživanje genocida Kanada koji je od po?etka vjerovao u nevinost moga oca, u ljudskost i pobjedu istine i pravde. On je uradio mnogo na svim poljima odbrane. Posebno je pomogao meni li?no i kada mi je bilo najteže hrabrio mi je u mojoj borbi za slobodu moga oca”. 
Bivši pripadnik Armije RBiH Osman Osmanovi? vratio se u Bosnu i Hercegovinu, a nakon što je u Srbiji osu?en na pet godina zatvora.
Mi smatramo da i ako je Osmanovi? pušten na slobodu, njegovu presudu nepravednom, anticivilizacijskom, suprotnu me?unarodnom pravu. U tom smislu nastavi?emo sa aktivnostima po ovome pitanju.
Pogledajte kompletan video, a posbno od 12:40 minute.

Vijesti: