Podrške plemenitih

Faruk

Prenošenje povijesnih ?injenica je opomena
prestupnicima i poticaj da se opamete, te podstrek
za ljude na putu istine....

Vijesti: