Podrške plemenitih

Institut za istraživanje genocida Kanada je dobio sljede?u poruku iz Memorijalnog centra Srebrenica:

Institut za istraživanje genocida Kanada je dobio sljede?u poruku iz Memorijalnog centra Srebrenica:

“Poštovani Emire, hvala vam za podršku. Pratimo vaše aktivnosti i napore da sa?uvamo zajedno našu misiju i istinu o genocidu. Znamo da u vama imamo prave prijatelje i podršku.  S poštovanjem, Memorijalni centar Srebrenica"

IGK još jednom osu?uje prijetnje i djela zastrašivanja protiv Memorijalnog centra Srebrenica i njegovog osoblja u vezi s njihovim radom na godišnjem “Izvješ?u o poricanju genocida u Srebrenici” Pozivamo nadležne institucije da temeljito istraže ove prijetnje i procesuiraju po?initelje. Snažno osu?ujemo negiranje genocida, kao i iskrivljeno i nepošteno prikazivanje historije. Priznavanje i prihva?anje ?injenica vezanih uz genocid i ratne zlo?ine po?injene tijekom rata 1992.-1995. klju?ni su prvi korak prema pomirenje. Glorificiranje ratnih zlo?inaca bez obzira na njihovu etni?ku pripadnost, kao i nastojanja da se osu?eni ratni zlo?inci rehabilitiraju ili minimiziraju njihove zlo?ine, razdire strukturu društva u BiH raspiruju?i mržnju i netoleranciju. Ove radnje potkopavaju napore da se izgradi BiH u kojoj svi njeni gra?ani uživaju miran i prosperitetan život, naglasili su u saop?enju. Nikakve prijetnje niti pokušaji zastrašivanja ne mogu izmijeniti ?injenice o srebreni?kom genocidu i patnjama žrtava genocida i njihovih najmilijih. Negiranje i iskrivljavanje tih ?injenica je neprihvatljivo i sramotno. Rad Memorijalnog centra na ?uvanju sje?anja na žrtve genocida, skupa sa prihvatanjem utvr?enih ?injenica o srebreni?kom genocidu i ratnim zlo?inima po?injenim u BiH, od suštinskog je zna?aja za pomirenje u bh. društu. Pomirenje dolazi sa prihvatanjem istine.

Vijesti: