Podrške plemenitih

Senahid

Ta?no u potpunosti. Potpisujem svaku rije?. Izdvoio bih poslednje 2 re?enice, ako bi se šta moglo izdvoiti iz ovog posta: U slu?aju Bosne i Hercegovine podrška žrtvama je ostala na nivou pojedinca, porodice i prijatelja. Žrtve još nemaju podršku komšija, društva i države. Da se primjetiti da se ovo isklju?ivo odnosi na žrtve rata protiv Bosne i Hercegovine, genocid u BiH i agresiju na Bosnu i Hercegovinu, krajem prošlog vijeka. Kad bi se pitalo pojedince i institucije, ve?ina se nebi s tim složila. Kao ono, pa svi smo na strani istine, pravde i naravno uz žrtve. Da zlo bude gore, isti je odnos prema žrtvama bilo koje vrste. Ponekad zamišljam, da je ogromna ve?ina populacije žrtva a da to i ne primje?uje. Žrtva nasilja u ku?i, žrtva korupcije, žrtva nepravde, žrtva manipulacije, žrtva dobre namjere, žrtva politike i tako u nedogled. Zato i jeste doista hrabrost iznositi istinu. Jer istina, ubija zamah svakoj od ovih "pošasti" u kojima se ogrezlo i mrsi konce svim pojedincima i djelovima društva, koji ?ak i misle da oni upravo ?ine dobro i spre?avaju zlo. Zato ?esto onaj ko iznosi istinu, rizikuje da postane žrtva. Kad bi bilo mnogo više pojedinaca kao što ste Vi uvaženi dr. Rami?u (vaša oblast je iznošenje istine i pravde po pitanju žrtava rata), u svim oblastima društvenog života, druga?ije bi ti? pjevao. Veliko hvala za sve što ?inite i što ste u?inili. Zašto ne u?imo od Platona i njemu sli?nih, kad re?e " važnija mi je istina od Sokrata", ?ovjeka kojeg je neizmjerno cijenio i volio (kako ne?e svog u?itelja). Hm jel mogu?e da je bio nekad davno jedan Platon? Jeli mogu?e da nema više "Platona" ili nema više istine?

Vijesti: