Podrške plemenitih

Natasa

Natasha Bartula Hebert

Neizmjerno hvala poštovanom dr. Emir Ramic na ukazanoj ?asti. Pozdravljam sve ?lanove ''Internacionalnog ekspertnog tima "Instituta za istraživanje genocida Kanada'', uz želju da svaki ?ovjek hoda ovom planetom kao da je ljubi, a ne gazi. I da istovremeno ljubi zemlju iz koje je iznikao, jer druge i ljepše kolijevke nema.

Suština pisca se sastoji u želji za stvaranjem poruka koje ?e ostaviti odjeka u javnosti, kao i tragove našeg postojanja. Pišem jer vjerujem u besmrtnost ?ovjekovih djela i rije?i. Rije?i su kao sjeme. Stoga ih treba sijati pažjivo da bi iz njih izniknulo cvije?e ljepote, a ne cvije?e zla. Pisac je ?ovjek kome je dato da kroz istan?ano šesto ?ulo osluškuje univerzum. Ovaj poklon pisac treba da primi kao misiju kroz koju bi trebao opravdati datu privilegiju. Da se rje?ju bori za dobrobit ?ovje?anstva.

Mi ne možemo promijeniti logiku i zakone postanka i postojanja kao ni zakone dvojnosti: zla i dobra; mržnje i ljubavi. Ali se možemo boriti protiv zla u svijetu i tako ga u?initi boljim mjestom. Biti gra?anin svijeta zna?i voljeti sve ljude jednako bez nacionalnih i vjerskih predrasuda, a istovremeno biti svoj i voljeti zemlju iz koje poti?eš. Moja djela kao i moj rad u "Fondaciji Starobosanski grad Dubrovnik, Ilijaš", te tako?e i pjesme koje pjevam posve?ene našem pedlju zemlje i našoj zajedni?koj domovini BiH, samo su pokazatelj kako je mogu?e boriti se za kulturno naslje?e zemlje iz koje poti?emo i u dijaspori.

Vijesti: