Podrške plemenitih

Sonic ambasador

Dragi i poštovani prof. Rami?,

 

Mogu?e je da ste ve? upoznati da smo u Krugu 99 posljednjih dana imali priliku održati konstruktivan sastanak s predstavnicima Bosanskog akademskog društva u Austriji:

https://www.krug99.ba/bosanska-nacija-i-pozicija-bosanske-nacionalne-manjine-u-austriji-i-drugim-drzavama/

Ja ?u ve? ve?eras imati sastanak i s gosp. Mehom Kapom, koji je i ?lan Kruga, ali upravo s namjerom da razgovaramo o mogu?nostima unapre?enja statusa naše dijaspore u Švedskoj i drugdje. Vjerovatno je da ?e se ove i ovakve teme reflektirati i kroz sesije Kruga 99 u narednom periodu. 

Tako?e, raduje me što Vam mogu prenijeti da sam posljednjih dana imao niz susreta i s novoimenovanim ambasadorom BiH u Kanadi, prof. Aleksandrom Bogdani?em i on mi je spomenuo da bi se rado vidio s Vama pa sam mu predložio da Vam napravim ovakvu svojevrsnu najavu i prenesem to njegovo raspoloženje. Kad je o tome razgovarao sa savjetnicom ?oli? saznao da je ona ve? nedavno uprili?ila jedan susret s Vama. Uvjeren sam da ?ete u ambasadoru Bogdani?u imati pažljivog, racionalnog i trezvenog sagovornika koji ?e se rado i ozbiljno posvetiti problemima koje mu iznesu predstavnici naše dijaspore u Kanadi.

 

Srda?an pozdrav, ovaj put iz Sarajeva,

Bojan Šoši?

Imenovani ambasador Bosne i Hercegovine u Kraljevini Švedskoj

Vijesti: