Podrške plemenitih

Mugdim Galijasevic

"Kada se zna kakvim se sve poslovima bavio Marko Pavić, dakle radio je sve samo da što više naudi Bošnjacima. Njegova je politika bilapolitika genocida pa se ne treba čuditi što i danas u funkciji gradonačelnika Prijedora radi ono što je i naučio da radi. On i dalje od Prijedora pravi logor, pa je razumljiv zahtjev da mu se zabrani bilo kakvo političko i javno djelovanje. Da je pravne države on bi za svoja nedjela i korištenje položaja u svrhu negiranja jednog naroda bio tamo gdje je i mjesto ovakvim kao što je on.Podržavam u svakom slučaju svaki potez koji će onemogućiti ovog mrzitelja svega što je bošnjačko u daljem provođenju njegove politike. I na primjeru upućivanja pisma da mu se oduzmu sva odlilja kojim ga je svijet ( kakva ironija) nagradio i ovog zahtjeva vidi se koliko je bitan institut za ispitivanje genocida Kanade."

Mugdim Galijasevic

Vijesti: