Podrške plemenitih

S. Karovic

Sad sam preslušao vaše javljanje na FTV, emisija Korka do pravde.  Odlično, svaka vam čast na vašem patriotskom odnosu i borbi za pravdu i istinu, živi i zdravi bili. Posebno je vazna činjenica koju  akcentirate - brojni  logori smrti gdje su preduzimane radnje izvršenja genocida u odnosu na članove konvencijski zaštićene ljudske grupe-Bošnjake muslimane. Takodje masovno i organizovano silovanje.U predmetu Akayes- ICTR masovna silovanja su pravno formulisana odnosno kvalifikvana kao radnja izvršenja genocida. Zašto se ne bi primijenio isti pravni standard i u BiH odnosno od strane MKSJ.

Sadmir Karovic

Vijesti: