Promocije

PROMOCIJA KNJIGE AKADEMIKA PROF. DR. SMAILA ČEKIĆA

PROMOCIJA KNJIGE AKADEMIKA PROF. DR. SMAILA ČEKIĆA

 
U povodu 11. jula – Dana genocida u Srebrenici i 22. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, u okviru sedmične komemoracije u Muzeju holokausta u Virdžiniji promovisana je najnovija knjiga akademika prof. dr. Smaila ÄŒekića "Dejtonski {mirovni} sporazum - legalizacija genocida u Republici Bosni i Hercegovini".
 
Promotor akademik Emir Ramić

ÄŒast mi je i zadovoljstvo otvoriti i voditi promociju naučnog djela – trotomne knjige (2.600 strana) “DEJTONSKI (MIROVNI) SPORAZUM – LEGALIZACIJA GENOCIDA U REPUBLICI BOSNI I HERCEGOVINI”, autora akademika prof. dr Smaila ÄŒekića, profesora na Univerzitetu u Sarajevu.  Knjiga je, u izdanju Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, objavljena prošle godine, čiji su recenzenti: Prof. dr. Francis Boyle, Akademik prof. dr. Muhamed Filipović, Akademik prof. dr. Mirko Pejanović, Akademik prof. dr. Ferid Muhić, Prof. dr. David Petegrew i Dr. Emir Ramić.

Veoma je teško i nemoguće je prikazati i predstaviti suštinu izrazito složenih društvenih pojava, kao što su agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu, genocid nad Bošnjacima i Dejtonski mirovni sporazum i njihov odnos, što je predmet istraživanja ovog naučnog djela. Naime, riječ je o naučnom djelu prvorazrednog značaja i izuzetne društvene, političke i historijske vrijednosti. To je kapitalno, par excellence naučno djelo zasnovano na fundamentalnom naučnom istraživanju, pri čemu posebno fasciniraju i zadivljuju brojni (na hiljade) izvori saznanja različite provenijencije – relevantna, valjana, validna i pouzdana dokumentaciona osnova, koja je omogućila akademiku ÄŒekiću da doÄ‘e do valjanog, pouzdanog i naučno istinitog saznanja, odnosno do naučne istine (ja se zaista čudim i pitam se kako je autor mogao pribaviti takvu i toliku dokumentaciju, konsultovati tako relevantne i brojne izvore, kako je uspio pribaviti podatke i iste obraditi, na osnovu kojih je potvrdio hipoteze i zaključio o istim na osnovu validnih i pouzdanih podataka, kojima je saopštio naučne rezultate istraživanja).

Naučne rezultate, historijskog značaja sa stanovišta utvrÄ‘ivanja istine, kao bitne vrijednosne kategorije i principa u istraživanju zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava, saopštene u ovom i ovakvom naučnom djelu mogao je ostvariti samo čovjek koji je artikulirao više meÄ‘usobno povezanih uloga u životnoj i radnoj situaciji, u kojoj se našao -antifašista, humanista, patriota i kosmopolita Smail ÄŒekić, a to su: svjedok, sudionik-akter burnih, dramatičnih i bitnih dogaÄ‘aja i dogaÄ‘anja u Republici Bosni i Hercegovini na kraju XX stoljeća; žrtva zločina genocida; istraživač holokausta i genocida, koji se preko 30 godina u kontinuitetu bavi naučnim istraživanjima jedne od najsloženijih pojava u društvenoj stvarnosti.

Nezapamćeno je u historiji istraživanja holokausta i genocida, a što je jedinstven slučaj u istraživanju, da jedan istraživač, u svojstvu jednog od potpredsjednika i člana Komisije Vlade Republike Srpske za utvrÄ‘ivanje dogaÄ‘aja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995, koju je formirao OHR – visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu u ime meÄ‘unarodne zajednice, koja je imala zadatak da istraži “dogaÄ‘aje” u sigurnoj zoni UN-a Srebrenici, jula 1995, pored teorijsko-empirijskih naučnih istraživanja, i faktički – u praksi dokaže izvršeni zločin genocida, čije su rezultate prihvatili svi članovi Komisije, Vlada Republike Srpske, predsjednik tog entiteta, Komisija za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, OHR i mnogi drugi.

Imajući u vidu naprijed navedeno, a polazeći od naučnog značaja i društvene vrijednosti ovog trotomnog naučnog djela, ja ću se u potpunosti osloniti na njegove rezultate istraživanja, pri čemu se nadam da mi uvaženi akademik ÄŒekić na tome neće zamjeriti, i doslovno vam predstaviti bitne postulate na kojima se zasniva ovo naučno djelo, kojim se saopštavaju rezultati dugogodišnjeg naučnog istraživanja, a koje danas promoviramo.

Najnovija knjiga akademika Smaila Ćekića predstavlja vjerovatno najznačajniji naučni dokument u historiji savremene Evrope. Knjiga je koncentrisana na istraživanje genocida izvršenog u Evropi  krajemXX-og vijeka. Utemeljena je na rigoroznoj primjeni naučne metodologije i realizirana uz beskompromisno poštovanje zahtjeva faktografske dokumentacije svake sekvence genocida izvršenog nad Bošnjacima. Ova kapitalna knjiga predstavlja rezultat tri decenije sistematskog naučno-istraživačkog rada akademika Smaila ÄŒekića,  koji se afirmisano na meÄ‘unarodnoj sceni kao vodeći istraživač i naučnik poznat po izuzetno krupnim rezultatima u području istraživanja zločina protiv čovječnosti i  meÄ‘unardonog prava. Njegov neumorni rad  do sada je već krunisanim djelima koja po svojoj važnosti spadaju u sam vrh naučne misli i pravne relevantnosti.

 
Koncepcija struktrure sadržaja knjige sistematizovana je po tematskim saznajnim cjelinama:

1. Bitnečinjenice i dokazi o agresiji na RBiH i zločinu genocida nad Bošnjacima.

2. Legalizacija teritorijalnih osvajanja i zločina genocida.

3. Dokumenti o agresiji i zločinu genocida.

4. Završna razmatranja.

5. Izvori i literatura.

 
Nesumnjivo je da stečena naučna saznanja ovim naučnim istraživanjem, koje ima karakteristike i fundamentalnog naučnog istraživanja, iskazuju osnovne odredbe, odnose i dimenzije pojave, kao fundamentalne postavke razvoja nauke o genocidu i načnog saznanja, ali i kao bitne polazne postavke za izvedena druga posebna i pojedinačna istraživanja kojima se mogu steći produbljenija i potpunija saznanja o svakom pojedinačnom segmentu.

Kao detaljna rekonstrukcija svih aspekata najtežeg zločina počinjenog u Evropi poslije Drugog svjetskog rata, i jednog od najtežih u svijetu, ova studija dobija ulogu etičkog i pravnog simbola od najveće važnosti.  

Akademik Ferid Muhić o knjizi kaže: Realizovana sa beskompromisnim poštovanjem empirijske evidencije, činjenica i dokumenata, uz posvećenost principima istine i metodološke objektivnosti, brend savjesti scientiae kao ključnog principa samog razuma,  knjiga  DEJTONSKI (MIROVNI) SPORAZUM -LEGALIZACIJA GENOCIDA U REPUBLICI BOSNI I HERCEGOVINI akademika Smaila ÄŒekića je  povelja istini, himna pravednosti, nepobitni dokaz genocida, ukratko, naučno djelo najvišeg ranga koje svojim saznanjima predstavlja zalog budućnosti cijelog Balkana i ostatka Evrope!  Recenziju za ovo historijsko djelo su radili profesori: Francis Bojl, David Petigru, Marko Hoare, Ferid Muhic, Mirko Pejanovic, Emir Ramic.

Prof. dr. David Petigru o knjizi kaže: Ovo historijsko djelo je putokaz istraživačima nauke o genocidu.
Prof. dr. Franici Boyle o knjizi kaže: Ova izvanredno važna knjiga je potvrdila sva moja istraživanja o genocidu u BiH.

Ovu trotomnu knjigu treba da posjeduje svaka biblioteka i svako domaćinstvo američkih i kanadskih Bošnjaka.

Osmrtnicama ba

Vijesti: