Promocije

Biografija BICH

Biografija Bošnjačkog islamskog centra Hamilton

 

Prije više od dvadeset godina Bošnjaci kanadskog grada Hamiltona su odlučili izgraditi zajednicu vjernika koja će se boriti za očuvanje i jačanje islamske, bošnjačke i bosanske komponente bošnjačkog narodnog bića. Oni su dobrovoljno odlučili da se razvojem ovih komponenti, primjenom različitih metoda djelovanja, organizovano suprostave asimilaciji u kanadski Kulturni mozaik i prihvate pozitivne vrijednosti integracije u kanadsko društvo. Tako je nastao Bošnjački islamski centar Hamilton, u daljem tekstu {BIC Hamilton}, zajednica dobrovoljno udruženih vjernika u ime Allaha dž.š.

Svojim dvadesetogodišnjim radom, BIC Hamilton, organizovano odgovara na pitanja islamskog, bošnjačkog i bosanskog identiteta. Zahvaljujući BIC Hamilton, Bošnjaci su, s jedne strane, znalački apsorbovali ona kulturna postignuća kanadskog društva koja korespondiraju sa temeljnim zahtjevima islamskog kreda, i s druge strane, uticali su na duhovno opleminjavanje i kulturno obogačivanje kanadskog Kulturnog mozaika. 

Početak BIC Hamilton je bio u tami podruma jedne stare zgrade. Tama podrumske džamije ubrzo postaje prepreka daljem razvoju zajednice. Zato se članovi odlučuju da napuste tamu podruma i izaÄ‘u na svijetlo džamije. Kupuje se mala kuća i u rekordnom vremenu otplačuje i adaptira u džamiju. To je bila džamija, ali i divan komad Bosne i Hercegovine u dalekoj Kanadi, ovamo daleko od naše matice, kako su to često govorili mnogobrojni gosti. Tako su stvorene predpostavke za još kvalitetnije i kvantitetnije širenje djelatnosti. 

 

Svojom aktivnošÄu BIC Hamilton je pokazao da islamska zajednica u životu vjernika ima društvenu i duhovnu misiju od ogromnog značenja. BIC Hamilton sjedinjuju redove, čisti duše, budi srca i umove, rješava probleme. U BIC Hamilton se manifestira snaga i jedinstvo, pročišÄ‡ava duša, popravlja moral, ojačava veza ispomaganja meÄ‘u ljudima. BIC Hamilton je impresivni prizor jedinstva riječi, ciljeva i potpomaganja u borbi za bolju sadašnjost i budućnost u skladu sa Kuranom, Hadisom i bogobojaznosti, u cilju jačanja muslimanskog, odnosno bošnjačkog jedinstva i opšteg muslimanskog, odnosno bošnjačkog obrazovanja. BIC Hamilton je zato zaista dobar štit u odbrani naše djece od stalno prijeteče aimilacije, izgubljenosti, zalutalosti. ÄŒlanovi BIC Hamilton su osnovali svoju islamsku zajednicu jer su shvatili da je bošnjačko biće kritički oblikovano duhovnošÄ‡u i spiritualnošÄ‡u islama. Islam nije ugrozio već precizirao i definisao nacionalni identitet Bošnjaka. To su Bošnjaci Hamiltona i okoline shvatili i krenuli u izgradnju prvo zajednice, a zatim i džamije na mjesto gdje do sada nije bili niti islamska zajednica niti džamija. 

 

Kada smo kod broja članova naše zajednice treba spomenuti da trenutno imamo više od oko 290 članova,{poćeli smo sa nešto više od 20 članova}. Taj broj mnogo više znaći i kazuje o vrijednosti rada zajednice, ako se uporedi sa brojem ukupnih bošnjačkih domačinstva na pripadajućem terenu, oko 500, što znači da je više od 70 posto bošnjačke populacije posmatranog područija uključeno u rad zajednice.  Ovo je postignuto precizno odreÄ‘enim ciljem i zadatkom  na samom početku organizovanja zajednice, poslanim u obliku pisma svim potencijalnim  Älanovima, potpunom transparentnošÄu rada i djelovanja zajednice i velikim zalaganjem i volontiranjem za zajednicu od strane članova svih saziva odbora. Više od 200 Bošnjaka je prošlo kroz odbore i komisije zajednice. Više od 700 djece je prošlo kroz nastavu mekteba i škole bosanskog jezika. Zajednica je organizovala 40 bajramskih sjela i 35 bošnjačkih sjela na kojima je ukupno bilo više od 8000 posjetilaca. Organizovana su 15 teferića na kojima je bilo više od 1500 posjetilaca. Izdato je 41 brojeva Biltena. Bilten je jedino pisano glasili kanadskih Bošnjaka. U prvoj bošnjačkoj biblioteci se nalazi više od 1000 naslova knjiga iz oblasti islama, historije, kulture, tradicije i jezika Bošnjaka i Bosne i Hercegovine. Ukupno je za dvadest godina ugošÄeno više od 30 najistaknutijih ličnosti bošnjačkog vjerskog, kulturnog i naučnog domena Zajednica je obilježila za svojih dvadeset godina postojanja sve islamske blagdane i sve najznačajnije bošnjačke i bosanskohercegovačke blagdane. Ostvarila je saradnju sa lokalnim hamiltonskim islamskim zajednicama, te se bošnjačkim džematima u Kanadi i SAD, Islamskom zajednicom Bošnjaka Sjeverne Amerike, Rijasetom Islamske zajednice BiH, Islamskim kongresom Kanade. 

 

Kroz aktivnosti BIC Hamilton pokazano je da islam nije denacionalizirajući bošnjački faktor i da sva insistiranja na deislamizaciji Bošnjaka ne vode njihovom afirmisanju, nego upravo ukidanju. Duhovna snaga Bošnjaka je proizašla iz islama i ona se mora posebno graditi u dijaspori, gdje Bošnjacima prijeti asimilacija, gdje je islam brana toj asimilaciji, gdje zahvaljujući islamu Bošnjaci postaju omeÄ‘eni tolerancijom na osnovu koje se mogu prihvatiti svi pozitivni elementi integracije u kanadski Kulturni mozaik.


U BIC Hamilton imamo jaču unutrašnju bošnjačku snagu koju dobijamo iz uzajamnog razumijevanja u cilju da odolimo sve većim pritiscima koje nameće kanadski Kulturni mozaik. Tih pritisaka će biti sve više. Oni nisu dio nekakve zavjere. To je normalno funkcionisanje kanadskog, zapadnog društvenog sistema na koga Bošnjaci trebaju biti sposobni da odgovore, da opstanu. A, opstaće samo ako su zajedno i ako znaju da je islam, ne nešto što ih je odvratilo od njih samih, nego što ih je vratilo njima samima.To je velika lekcija koja se treba nastaviti učiti kroz dalji razvoj naše BIC Hamilton. Islam kao temelji bosnjackog identiteta ima uticaj na naš narodni identitet, zapravo on je organski dio našeg identiteta, naš integrirajući faktor, faktor koga treba dalje razvijati i oko koga se ne smije dozvoliti nikakav unutrašnji sukob. 

Tačno na desetogodišnjicu rada članovi BIC Hamilton se odlučuju na treći odlučujući korak u svome razvoju, izgradnju potpuno nove džamije, na mjestu - u gradu gdje do sada nikada nije bila džamija. Prvog dana nove hidžretske 1434. godine dobivena je dozvola za izgradnju iz temelja prve bošnjačke džamije u Hamiltonu. Tako je uspješno kraju priveden proces koji traje od 2008. godine i napokon ispunjena želja svih Bošnjaka koji žive u ovom dijelu Južnog Ontarija. ÄŒuvajmo svoju vjeru, ma koliko to teško bilo, jer na kraju se dobija mnogo više i vrjednije od onoga što se ovdje u toku tog čuvanja žrtvovalo. ÄŒlanovi BIC Hamilton su ponosni što su izgradili džamiju na mjestu gdje nikada nije bilo džamije. Izgradnja džamije je zajednički trud za dobro ne samo Bošnjaka i njihove djece, ne samo kanadskih muslimana na ovim prostorima, već za dobro svih ljudi dobre volje koji radi za svjetliju i ljepšu budućnost čovjeka i civilizacije uopšte. Džamija je slobodni prostor gdje se lakše diše, slobodnije govori, gdje se doživljava svoja vjera, domovina, rodni kraj, nacija, kultura, tradicija. Zbog toga ljudi u džamiji provode svoje slobodno vrijeme. Zato je razumno i razložno poreÄ‘enje džamije sa džennetskim bašÄama na ovome svijetu. To je članove BIC Hamilton podsticalo da završe izgradnju  džamije, jer su džamije mjesta gdje se Allahu dž.š. moli, škole gdje se pismenost stiče i mjesta za svako dogovaranje. Bošnjaci Hamiltona su sretni zbog svoje džamije, sretni što mogu vidjeti kako se žrtvuje imetak na Allahovom putu.

 

Naša nova džamija je uslov našeg opstanka. Bez nje praktično nema one pokretačke snage koja će ujediniti i potencirati bošnjačke kohezione elemente u vremenu koje nije pogodno ni islamu, ni Bošnjacima ni našoj jedinoj domovini. Mjesto bez džamije je prazano u duhovnom i prostornom smislu. Bošnjaci Hamiltona su počašÄ‡eni Allahovom voljom da izgrade džamiju u mjestu gdje nikada nije bilo džamije. Zato je gradnja džamije u Hamiltonu sudbinsko pitanje Bošnjaka. Bez džamije Bošnjaci su bliže asimilaciji, jer se bez nje gube sve: bošnjačka duhovnost, identitet, induvidualitet, jezik, kulturu, historiju, tradiciju i sve ono što je svakom čovjeku sveto i drago. Naša džamija u Hamiltonu upućuje na mir, na dobro i na slobodno ispovijedanje vjere, čuvajući duh tolerancije i pravih ljudskih vrijednosti. Naša džamija je izraz bošnjačkog prisustva i dostojanstva u kanadskom Kulturnom mozaiku, izraz bošnjačkog nacionalnog i vjerskog identiteta, izraz bošnjačke bitnosti i bitisanosti u Kanadi u kojoj se treba očuvati i jačati Ideja Bosne i Bosnaski duh. Ova naša džamija daje osječaj bošnjačke sigurnosti i budućnosti bošnjačke egzistencije budućih generacija. Bošnjačka džamija u Hamiltonu je nada bošnjačke opstojnosti u Kanadi, nada o boljem životu dostojnom Bošnjaka muslimana.

 

U proces izgradnje naše džamije bilo je uključeno na desetine volontera. Desetine donatora su svojim materjalnim davanjima učini proces izgradnje džamije mogućim. Naravno velika uloga u razvoju naše zajednice i u izgradnji naše džamije pripada našem imamu magistru Ismail ef. Fetiću, saborniku u Saboru IZ BiH. Bez njega nebi bio moguć ovakav razvoj naše zajednice.

 

Današnja struktura naše zajednice je sljedeća. Zakonodavni organi je Skupština džemata koja se redovno sastaje svake godine. Izvršnu funkciju obavlja Izvršnj odbor koga bira Skupština na dvije godine. Nadzornu funkciju obavlja Nadzorni odbor koga takoÄ‘e imenuje Skupština. Izvršni odbor formira po potrebi više komisiji iz oblasti vjerskog i nacionalnog života.

 

Naša zajednica je od početka stvaranja Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike njen sastavni dio, odnosno preko Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverni Amerike sastavni dio Islamske zajednice u BiH. TakoÄ‘e naša zajednica je članica više lokalnih, kanadskih islamskih organizacija i zajednica. 

 

Od samog početka rada u našem džematu se redovno klanjaju svi namazi, džume na bosanskom i engleskom jeziku, održava nastava mekteba i škole bosanskog jezika i sve druge aktivnosti o kojima smo govorili u ovoj biografiji.

 

Na kraju zahvaljujući akademiku Emir Ramiću koji je član našeg džemata od njegovog osnivanja iz našeg džemata su poslane u svijet izuzetno značajne ideje jačanja Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike i posebno Instituta za istraživanje genocida Kanada.

 


Osmrtnicama ba

Vijesti: