Promocije

BICH Bilten


Ovaj Bilten se razlikuje od svih dosadašnjih. U potpunosti je posvećen historijskom, največem događaju u našoj zajednici, otvaranju centra - džamije. Veliki je značaj džamije u životu. Članovi naše zajednice su ponosni što su zajedničkim snagama izgradili džamiju na mjestu gdje nikada nije bilo džamije. Taj veliki trud je za dobro ne samo Bošnjaka i njihove djece, ne samo kanadskih muslimana na ovim prostorima, već za dobro svih ljudi dobre volje koji rade za svjetliju i ljepšu budućnost čovjeka i civilizacije uopšte. Džamija je prostor gdje se kolektivno doživljava svoja vjera, domovina, rodni kraj, nacija, kultura, tradicija. Zbog toga ljudi u džamiji provode svoje slobodno vrijeme. Zato je razumno i razložno poređenje džamije sa džennetskim baščama na ovome svijetu. To je članove naše zajednice podsticalo na gradnju džamije, jer su džamije mjesta gdje se Allahu dž.š. moli, škole gdje se uči i mjesta za svako dogovaranje. Zahvaljujući Allahu dz. š. možemo biti sretni što svjedočimo postojanje veleljepne džamije, sretni što smo doživjeli kako se uspješno žrtvuje imetak, trud, volontiranje i rad  na Allahovom putu. Naša džamija je sada tu da se u njoj ljudi mole jedinom Bogu, da se generacije poučavaju univerzalnim principima islama, temeljnim moralnim postulatima. Radost zbog skorašnjeg otvaranja dijele svi dobri ljudi, a najviše članovi naše zajednice. U tradiciji bosanskih muslimana - Bošnjaka otvaranje džamije znači otvaranje prema svima koji je poštuju. Džamija unosi radost u srce i vraća sreću u zajednicu. Zahvalni smo Bogu što nam je omogućio dočekati ovaj svečani dan otvaranja naše džamije. Zahvaljujemo se svima koji su imali hrabrosti da podrže ovaj plemeniti poduhvat i neka Svevišnji Bog blagoslovi našu džamiju i našu zajednicu i sve njene članove.
E.R. 

Vijesti: