Promocije

U organizaciji Islamskog Centra Bošnjaka Sjevernog Phoenixa u Arizoni održano je predavanje na temu

U organizaciji Islamskog Centra Bošnjaka Sjevernog Phoenixa u Arizoni održano je predavanje na temu "Kultura mira je promicanje kulture sjećanja", te prezentacija knjige akademika prof. dr. Smaila ÄŒekića "Dejtonski mirovni sporazum, legalizacija genocida u BiH".


Predavač je bio akademik Emir Ramić, direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada. Na početku je muftija Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike, dr. Sabahudin ef. ÄŒeman istakao značaj kulture sjećanja, te značaj historijskog trotomnog djela akademika Smaila ÄŒekića "Dejtonski mirovni sporazum legalizacija genocida u BiH". Potom je predstavio predavača akademika Emira Ramića.

Pošto je kratko predstavio Institut za istraživanje genocida Kanada sa posebnim osvrtom na akciju oko peticije kanadskog parlamenta e-1837 kojom se traži krivično gonjenje negatora genocida u BiH u Kanadi, Ramić je govorio o značaju kulture sjećanja. IzmeÄ‘u ostalog je rekao: 

"Kultura mira je promicanje kulture sjećanja u ime istine i pravde kako bi se pobijedila ravnodušnost. Mi znamo koliko je skupa cijena odsustva kulture mira, ali i kulture sjećanja. Mir nije vlasništvo političkih lidera nego je odgovornost svakog pojedinca. Mir ne znači samoodsustvo nasilja, nasuprot, mir predstavlja trajni napor pojedinca, porodice, zajednice, društva i države u kontinuiranoj, beskompromisnoj borbi za istinu, pravdu i pravednost. Svi možemo biti mirotvorci ako to želimo. Moj motiv borbe za istinu i pravdu nije mržnja protiv drugog i drugačijeg, nego oslobaÄ‘anje žrtve od straha pomoću kulture sjećanja, a u ime bolje budućnosti naroda i graÄ‘ana koji žive u i van BiH. Jer oslobaÄ‘anje žrtve od straha pomoću kulture pamćenja je ljudsko i božije pravo, koje traži kaznu zločincima, a dobrim ljudima bez obzira na vjeru, naciju, kulturu, trasiranje puta ka boljem, sretnijem, humanijem životu. Ne može se progres iskopavati na smetljištu historije, niti na porazu istine od pravde, na pobjedi mržnje nad ljubavlju, na porazu nade od beznaÄ‘a, na prevladavanju zaborava nad sjećanjem i pamćenjem".

Poslije toga Ramić je prezentovao izuzetno značajno trotomno djelo akademika Smaila ÄŒekića "Dejtonski mirovni sporazum, legalizacija genocida u BiH". 

Ramić je između ostalog rekao:
"Najnovija knjiga akademika Smaila Ćekića predstavlja vjerovatno najznačajniji naučno fundiran dokument u istoriji savremene Evrope. Rijetka je, tačnije rečeno, jedinstvena je to knjiga. Koncentrisana na istraživanje najtežeg zločina – genocida – izvršenog u Evropi  krajem XX-og vijeka,  ona je utemeljena na rigoroznoj primjeni naučne metodologije i realizirana uz beskompromisno poštovanje zahtjeva faktografske dokumentacije svake sekvence genocida izvršenog nad Bošnjacima u Srebrenici, tada još uvijek zoni pod zaštitom UN, u julu mjesecu 1995 godine.  Sa priloženim spiskom i ličnim podatcima  nevjerovatne brojke koja prelazi 25.000 imena pripadnika vojske entiteta RS direktno ili indirektno uključenih u genocid izvršen nad preko 8.000 Bošnjaka civila, prikupljenim uz nadljudske napore i ogromne rizike autora, ova knjiga je bez presedana u praksi pravnih nauka Evrope i svijeta poslije Drugog svjetskog rata. Prethodno, isti spisak uključen u ovu knjigu, kompletno je dostavljen Komisiji za istraživanje dogaÄ‘aja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. i istoimenoj radnoj grupi Vlade Republike Srpske 2004. i 2005, pri čemu su svi članovi Komisije i istoimene radne grupe konsenzusom prihvatili ovaj spisak a Vlada entiteta RS ga je, nakon detaljne provjere,  u cjelini verifikovala. Istraživanja sabrana u ovoj monumentalnoj studiji i izložena na preko 2000 stranica, čine od nje djelo epohalnog značaja, nezaobilaznu naučnu referencu i politički argument najveće važnosti za budućnost BiH. Njihov opšti rezultat nepobitno potvrÄ‘uje direktnu i presudnu povezanost agresije na RBiH 1992-95 godine, u kom kontekstu je izvršen i genocid nad Bošnjacima u Srebrenici, jula 1995 godine, sa strateškim programom i konkretnim političkim projektom koji su rezultirali vojnom agresijom sa ciljem da se suverena država RBiH ukine kao takva, a njena teritorijalna integralna cjelovitost da se podijeli na dvije, eventualno, na tri (Herceg Bosna), uzajamno labavo povezane administrativne cjeline. Da je ovaj krajnji cilj agresorskih država bio koordiniran sa planovima meÄ‘unarodne zajednice, potvrÄ‘uju, izmeÄ‘u ostalog i brojni originalni i strogo povjerljivi dokumenti o vojnoj agresiji izvršenoj na RBiH, odnosno, o genocidu, posebno iz vojnih izvora srpskih agresorskih snaga (preko 100 integralnih i autentičnih dokumenata), od kojih se mnogi prvi put publiciraju.  Ova kapitalna knjiga predstavlja rezultat tri decenije sistematskog naučno-istraživačkog rada akademika Smaila ÄŒekića, koji se afirmisano na meÄ‘unarodnoj sceni kao vodeći istraživač i naučnik poznat po izuzetno krupnim rezultatima u području istraživanja zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unardonog prava. Njegov neumorni rad do sada je već krunisanim djelima koja po svojoj važnosti spadaju u sam vrh naučne misli i pravne relevantnosti. Kao detaljna rekonstrukcija svih aspekata  ovog najtežeg zločina počinjenog u Evropi poslije Drugog svjetskog rata, i jednog od najtežih u svijetu, ova studija autora akademika Smail ÄŒekića, dobija ulogu etičkog i pravnog simbola od najveće važnosti. Više nego desetine deklarativnih saopštenja o energično izraženoj podrškci miru  i ljudskim pravima, slobodi i ravnopravnosti svih naroda, ona predstavlja pravi test autorecepcije sopstvenog moralnog identiteta, provjeru istinskog aksiološkog  karaktera Evropske Unije i cjelokupne demokratske, humanistički orijentisane svjetske javnosti, u odnosu prema njihovim sopstvenim vrijednosnim odreÄ‘enjima. Realizovana sa beskompromisnim poštovanjem empirijske evidencije, činjenica i dokumenata, uz posvećenost principima istine i metodološke objektivnosti, brend savjesti kao ključnog principa samog razuma, knjiga je povelja istini, himna pravednosti, nepobitni dokaz genocida, ukratko, naučno djelo najvišeg ranga koje svojim saznanjima predstavlja zalog budućnosti cijelog Balkana i ostatka Evrope.

Na kraju Ramić se zahvalio Islamskoj zajednici Bošnjaka Sjeverne Amerike koja je izdvojila sredstva za štampanje ovog djela i tako dala veliki, vlastiti dopronos kulturi sjećanja. 

Osmrtnicama ba

Vijesti: