Promocije

Bio.

Akademik dr. Emir Ramić je rođen 1959. u Prijedoru. Diplomirao je političke nauke na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, magistrirao u Banja Luci i doktorirao na Univerzitetu u Hamiltonu.

Bavi se istraživanjem i naučnim proučavanjem zločina genocida, najsloženije društvene pojave u društvenoj stvarnosti. Rezultatima naučnih istraživanja genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava u BiH, ali i šire dao je doprinos zasnivanju nauke o genocidu. Domaći i strani analitičari uvrštavaju ga u jednog od boljih poznavalaca genocida.
         Kao direktor ugledne naučno istraživačke institucije, Instituta za istraživanje genocida, Kanada dr. Emir Ramić dao je veliki naučno istraživački doprinos da se genocid u BiH izučava u kanadskim školama. Poslije pet godina intezivnog lobiranja Kanadski parlament je jednoglasno usvojio prvu, a nešto kasnije i drugu Rezoluciju o genocidu u BiH. Pušten je u parlamentarnu proceduru Zakon o genocidu u BiH – Bill -C – 533, {Kanada će biti jedina zemlja u svijetu koja će prava žrtava genocida u BiH, a koji žive u Kanadi, regulisati sopstvenim državnim zakonom}. Pokrenut je multidimenzionalni naučno istračivački i lobistički projekat borba protiv negatora genocida. Učestovao je u osnivanju Klub Prijatelja BiH u Kanadskom Parlamentu.

  Organizovao je stalnu postavku o genocidu u BiH u Kanadskom muzeju za ljudska prava. Genocid u BiH prezentirao kanadskim univerzitetima. Učestvovao u projektu izgradnje spomen obilježje žrtvama genocida u Srebrenici u kanadskom gradu Windsoru, prvom takvom spomen obilježju u dijaspori. Naučno istraživačkim i lobističkim radom učinio je da kanadska vlada podrži  MeÄ‘unarodni dan bijelih traka i 11. juli kao Dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Uradio i prezentirao elaborat nadležnim kanadskim organima o priznavanju bosanskog jezika i nacionalnog imena Bošnjaka u kanadskom Kulturnom mozaiku. Svojim aktivnostima doprinio je da Vlada Kanade prizna i poštuje najvažnije bosanskohercegovačke državne blagdane, Dan nezavisnosti i Dan državnosti. Organizovao je peticiju u Parlamentu Kanade koju je potpisalo više hiljada graÄ‘ana Kanade kojom se traži krivično sankcionisanje negatora genocida u Srebrenici u Kanadi.

Zahvaljujući rezultatima istraživanja dr. Ramića i ugleda koji ima Institut za istraživanje genocida Kanada organizovano je više naučnih konferencija na univerzitetima u Kanadu na temu genocid u BiH. Recenzirao je i ureÄ‘ivački pripremio za štampu veći broj publikacija. Održao je više predavanja na mnogim univerzitetima u svijetu, posebno u SAD i Kanadi. Ispoljio je sve vrline i najpozitivnije ljudske osobine, naučne i stručne kvalitete, po kojima danas nesumnjivo spada u red priznatih naučnika istraživača iz oblasti genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava. Dao je veliki broj intervjua za domaća i strana sredstva javnog informisanja.
           ÄŒlan je brojnih meÄ‘unarodnih  organizacuja  i udruženja za zaštitu ljudskih prava i sloboda širom svijeta i dobitnik više domaćih i meÄ‘unarodnih priznanja.

Zbog  svog naučnog angažmana i sveukupnih  zasluga izabran je u za člana  Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti u maju 2017.godine.

Za akademika Ramića se može  reći da je jedan od velikih istinskih boraca za slobode, ljudska prava, ljudsko dostojanstvo i ljudsku i društvenu istinu i pravdu, a po osnovnom opredjeljenju i orijentaciji nesumnjivo se radi o čovjeku koji pripada istinskom, hrabrom i nepokolebljivom antifašisti, koji je ostao dosljedan tradiciji antifašizma.  Dr. Ramić, kao istraživač genocida, istovremeno je i svjedok najdramatičnijih i najtežih dogaÄ‘aja u historiji BiH na kraju XX stoljeća i žrtva genocida. Kod akademika Ramića je prisutna integracija i prožimanje bogatog istraživačkog iskustva i osjećanja bola i tuge za žrtve genocida, koji ga snažno inspirišu, podstiču i hrabre da nepokolebljivo, istrajno, odvažno i sa potpunim odsustvom mržnje, primjenom naučne metodologije, istražuje i istraži genocid, kao ljudsku sramotu i jednu od najvećih prijetnji savremenom svijetu.

 


Osmrtnicama ba

Vijesti: